Na dvě místa nechal přistavit vždy po dvou velkoobjemových kontejnerech. Dobrý úmysl a službu pro občany Držkova se rozhodlo využít mnoho lidí. postupně se nádoby plnili a začaly připomínat egyptské pyramidy. Také proto, že si do Držkova se svým odpadem zajeli lidé z okolních obcí. Umně naskládané a nakupené odpatky časem zcela zastínily kontejnery. Přesto se hora odpadků kupila dál. Když nebylo možné již bez nebezpečí, že se pyramidy zřítí umístit odpadky na kontejnery, odkládali je příchozí i přijíždějící okolo sběrných nádob. Bylo jasné, že nebude možné takto přeplněné kontejnery odvézt, a že bude nutné jejich obsahu ulevit. Nakonec skončily nepotřebné věci v prvním případě na parkovišti u pošty a v druhém na ostavné plošeš u dolní autobusové zastávky. Dohromady zaplní další kontejner.