Obec Dalešice byla již v minulosti oceněna jako příklad dobré praxe. Obec měla a letos má i nejnižší doloženou produkci mezi malými obcemi České republiky. Je to dáno tím, že v obci mají domácnosti jasnou vazbu mezi tím, kolik odpadu produkují a kolik to stojí. Většina domácností nemá popelnici a kupují si pytle na odpady. V obcích, kde podobný systém zavedli, produkují domácnosti nejmenší objem odpadu (pod 10 litrů na 1 obyvatele a týden).

Města Semily, Turnov a Jablonec nad Nisou se snaží regulovat objem nádob na směsný odpad. V Semilech mají domácnosti k dispozici 20 litrů na osobu a týden, v Turnově dokonce jen 10 litrů. V Turnově ale mají zaveden door to door systém (nádoby na tříděný sběr u domu). V Jablonci domácnosti platí podle velikosti objednané popelnice (poplatek za odkládání odpadu z nemovité věci, tzv. PAYT).

Ve vstupní hale vrchlabského zámku byla ve čtvrtek 5. října zahájena výstava mapující historii místní nemocnice. Na snímku z vernisáže starosta Vrchlabí Jan Sobotka (vpravo), ředitelka Penta Hospitals Barbora Vaculíková a ředitel nemocnice Michal Mrázek.
FOTO, VIDEO: Nemocnice Vrchlabí slaví jubileum, její výstavbu zarazil vpád vojsk

Největšího pokroku dosáhl Turnov, kde během roku 2021 zavedli velmi pohodlný systém třídění odpadu, kdy domácnosti mají nádoby na papír, plasty a bioodpad přímo u domu. Díky tomu hodně vytřídí a díky tomu ve městě i v roce 2022 došlo k poklesu produkce směsného odpadu. EKOKOM letos město ocenil za jeho výsledky Křišťálovou popelnicí (2. místo mezi sídly 5000 obyvatel).

Obce s nejnižší produkcí směsného odpadu v Libereckém kraji
(Hodnoceno na základě produkce odpadů v roce 2022.)

obce do 1000 obyvatel
1. Dalešice – 205 obyvatel – 30 kg/ob
2. Roprachtice – 284 obyvatel – 69,9 kg/ob
3. Pulečný – 476 obyvatel – 70,3 kg/ob

obce od 1001 do 5000 obyvatel
1. Malá Skála – 1212 obyvatel – 86,7 kg/ob
2. Vysoké nad Jizerou – 1291 obyvatel – 92,4 kg/ob
3. Koberovy – 1015 obyvatel – 125 kg/ob

obce nad 5000 obyvatel
1. Semily – 8120 obyvatel – 140,7 kg/ob
2. Turnov – 14174 obyvatel – 145,2 kg/ob
3. Jablonec nad Nisou – 44588 obyvatel – 147,4 kg/ob

Pořadí obcí je stanoveno na základě absolutní hodnoty prokázané produkce směsného komunálního odpadu, přičemž bude vzata v úvahu i velikost obce (obce do 1000 obyvatel, obce od 1001 do 5000 obyvatel, obce nad 5001 obyvatel.

Více podrobností o oceněných obcích naleznete na webu Arniky.