V Jablonci stoupne cena za za svoz směsného komunálního odpadu pro rok 2017 o osm procent. Pro občany nejčastěji používanou plastovou nádobu o objemu 120 litrů s vývozem jednou týdně se cena navyšuje o 205 korun měsíčně.

Ke zvýšení cen za odpady v Jablonci naposledy došlo v roce 2011, ale náklady na odpadové hospodářství v Jablonci každoročně stoupají. „Je to jednak nárůstem komunálního odpadu z úklidu města, například likvidace odpadu, který občané nelegálně odkládají u kontejnerů na tříděný odpad a jednak zkvalitňováním služeb pro občany ze strany města i svozové společnosti,“ přiblížila Markéta Hozová, mluvčí jabloneckého magistrátu.

Město nyní dotuje odpadové hospodářství částkou cca 10 milionů, před dvěma lety to bylo cca 8 milionů. Pokud by nedošlo ke zvýšení cen pro občany, byl by podíl města v příštím roce 13 milionů. „Musíme část té zátěže přesunout na občany, ale navýšení je minimální, jedna rodina v průměru zaplatí o dvě stě korun za rok více,“ popsal náměstek primátora Miloš Vele.

V Jablonci se za odpad platí nikoli poplatkem, ale úhradou za nádobu na směsný komunální odpad, stejný systém mají i Karlovy Vary.

Naopak v Železném Brodě poplatek mírně klesne. Systém plateb je tu nastavený jinak. Platí každý jeden obyvatel domu či bytu. V letošním roce byl poplatek 570 korun na člověka, letos klesne o deset korun. Čtyřčlenná rodina tak zaplatí za rok o 40 korun méně.

„Na základě nákladů na sběr a svoz komunálního odpadu, včetně velkoobjemového komunálního odpadu v roce 2015 byl poplatek pro rok 2017 snížen,“ potvrdila Věra Sochorová z finančního odboru železnobrodské radnice.

ZDARMA

Jablonec umožňuje občanům zdarma, stejně jako Železný Brod, odevzdávat bioodpad, velkoobjemový odpad do 200 kg na osobu a rok, vysloužilá elektrozařízení, pneumatiky

na sběrných dvorech. Dvakrát ročně – na jaře a na podzim, také přistavuje velkoobjemové kontejnery na bioodpad ze zahrad v různých částech města. Dvakrát ročně probíhá svoz velkoobjemového odpadu a ambulantní svoz nebezpečných odpadů.

Od letošního roku byla po dohodě s provozovatelem rozšířena provozní doba překladiště na Proseči. „Dohodli jsme se se společností SKS na prodloužení provozní doby v úterý a ve čtvrtek do 17:30,“ sdělil náměstek Vele. Do nákladů na odpadové hospodářství se také promítá i zavádění nového systému svozu tříděného plastového odpadu.