Koncert vězňů se odehrál 22. listopadu ve Věznici Rýnovice v Jablonci nad Nisou. Vystoupili celkem čtyři odsouzení, dva muži a dvě ženy.Zdroj: Deník / Zbranek PetrKoncertu se zúčastnili zástupci složek Integrovaného záchranného systému a dalších institucí, které s věznicí úzce spolupracují, partneři v zaměstnávání, zaměstnanci věznice. „Přítomno bylo také 37 vybraných odsouzených,“ poznamenala mluvčí Věznice Rýnovice Monika Králová s tím, že zazněly písně řady známých interpretů i písně autorské.