Stromky odložené vedle černých popelnic a kontejnerů na směsný komunální odpad nebudou svezeny. V ideálním případě mají lidé nechat stromek vcelku a nedávat ho do jakékoli nádoby na odpad ani do pytle, nesvazovat ho provázkem a podobně. Stromky budou následně seštěpkovány.