Odloučené pracoviště OSSZ Semily v Turnově je určeno pro sepisování žádostí o dávky důchodového pojištění (důchod starobní, invalidní, pozůstalostní a věci s tím související) pro občany s trvalým pobytem v okrese Semily.

Ostatní agendy vyřizuje jako doposud OSSZ Semily na adrese svého sídla Semily, Bořkovská 571. Telefonní kontakt do Semil je 481 651 111.