Mnohovrstvý příběh o vnitřním konfliktu mateřské lásky a touhy po odplatě. Hnacím motorem vzrušujícího děje je láska cikánky Azuceny k nevlastnímu synovi a její pomstychtivost za matčinu smrt. Španělsko 15. století – vojenské ležení, cikánský V mnohovrstevnatém příběhu jde o Azuceninu vendetu na hraběcím rodu, který kdysi obvinil její matku z čarodějnictví a nechal ji upálit na hranici. Tento motiv se mnohokrát v díle připomíná a v podstatě jde o vnitřní konflikt mateřské lásky s touhou po odplatě. Všechny hlavní postavy jsou vydány na pospas jejímu chápání spravedlnosti. Vášnivost v povahách a motivech všech protagonistů je žene k nezvratnému tragickému konci. Světová premiéra se konala v římském divadle Apollo v roce 1853 a už od svého počátku měla opera obrovský úspěch.