Mnozí obyvatelé města výztuhu zdi označili v anketě Deníku za ostudu Jablonce. „Stojí to tady už několik let a nikdo s tím nic nedělá. Ten stav už je dlouho bez povšimnutí. Mám strach jen kolem chodit,“ popsal Jablonečan Josef, který na současnou situaci upozornil.

Hrozí ale zeď provalením? Podle úředníků a odborníků ne. I když je zeď podepřena už od roku 2016, pád údajně nehrozí. Z pět let starého posudku vyplývá, že se jedná pouze o poruchy kamenného obkladu.

Kdo je viník? „Voda. Pronikla mezi kameny a zmrzla. Nebo vyplavila degradovanou maltu ze spár v obkladu. Příčinou průsaků je absence malty ve spárách kolem kamenů tvořících odvodňovače,“ vysvětlil před lety advokát a bývalý náměstek jabloneckého primátora Lukáš Pleticha.

Objekt v areálu bývalé teplárny v Jabloneckých Pasekách se stal útočištěm bezdomovců.
Bývalou teplárnu v Jablonci okupují bezdomovci, majitel připravuje demolici

Zeď složená ze dvou částí vyrovnává úroveň upraveného terénu na Horním náměstí i v ulici Pod Baštou. Směrem od kostela vede betonová část s kamenným obkladem, na ni navazuje vzhledově podobná železobetonová opěrná zeď končící před úřadem práce. „A právě v místě, kde se obě zdi stýkají, došlo k havárii kamenného obkladu,“ popsal Karel Čapek ze společnosti Diagnostika stavebních konstrukcí, která stav zdi zkoumala.

Orientační rozsah odtržení obkladu provedla firma akustickým trasováním a optickým vyšetřením stanovila stav za obkladem. Vzduchová mezera pak byla kritériem pro hodnocení. Firma zjistila rozrušené spárování, vysunutí kamenné římsy a ve dvou místech část odtržené obezdívky. V samotné opěrné zdi z litého betonu prokládaného kameny se neobjevilo nic, co by svědčilo o nedostatečné únosnosti nebo ztrátě stability.

Oprava kamenného obkladu nebude jednoduchá. Úředníci vybírají z několika variant rekonstrukce. Jednou je dodatečné přikotvení obkladu a hloubkové přespárování s případným injektováním odtržených ploch za kamenným obkladem. Další možností je odstranit kamenný obklad v celé ploše po pruzích, přezdít ho a dodatečně kotvit k betonu opěrné zdi.

Parkoviště na ulici 5. května v Jablonci je pořádnou ostudou
Deník hledá Ostudy ve vašem okolí. Pošlete nám tip na zanedbané místo

„To by ovšem znamenalo i demontáž kamenných prvků nad úrovní římsy, tedy zábradlí s parapetem. Třetí možností je lokální oprava kamenného obkladu v nejvíce narušených místech a sledování stavu zdi,“ přiblížil Otakar Kypta z jabloneckého magistrátu.

Proto byla postavena výztuha. Ale stojí tam už pět let. Pod ní běžně chodí lidé, nad ní parkují auta. „Je zvláštní, že když se jedná jen o vady v obkladu, postaví tady obludu. Připadá mi to jak nějaký středověký obléhací stroj. Ale už jsem si na to zvykl,“ pousmál se procházející senior.

Náprava by měla přijít v roce 2022. „Oprava je naplánována na příští rok. Havárie zdi se za pět let nezměnila,“ ujistila mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová.

Historie Horního náměstí

Původní název prostoru dnešního Horního náměstí Kalvarien Berg souvisel s tím, že sem vedla křížová cesta, která končila u sochy Jana Nepomuckého a u zázračné studánky. V blízkosti se nacházel i v pořadí druhý jablonecký hřbitov, dnes je v místě letní kino.

Při výstavbě náměstí sem byly dovezeny stovky tun kamení a zeminy z okolí, aby se plocha vyrovnala. Horní náměstí podpírá a zpevňuje téměř deset metrů vysoká a přes 75 metrů dlouhá zeď korunovaná kamenným zábradlím. Na ni navazuje 40 metrů dlouhá a 6,5 metru vysoká část bez zábradlí pouze s kamennou římsou.

Za první republiky neslo náměstí jméno Průmyslové, poté až do konce 2. světové války to bylo Náměstí Dr. Karla Richarda Fischera. Dnes je plocha Horního náměstí využívána jako největší městské parkoviště. Dominantou náměstí je netypický kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova postavený ve 30. letech minulého století.

Jablonecký deník hledá další ostudy měst a obcí na Jablonecku. Zájemci mohou na problém upozornit na Facebooku Jabloneckého deníku nebo na mailu jan.sedlak@denik.cz.