Téma geotermálu opět rezonuje Tanvaldem. Vzhledem k tomu, že místní stavební úřad zahájil 29. června územní řízení, ve městě se momentálně mluví hlavně o tom, jestli teplárna s elektrárnou bude či nikoliv. Ve čtvrtek proběhlo veřejné ústní jednání, kterého se mohla účastnit veřejnost a pracovníkům stavebního úřadu mohli lidé předkládat své další námitky ke stavbě. Většinou se zmiňovaly již známé věci. Místní se zde obávají hluku, otřesů, ztráty vody ze studní či znečištění vody v potocích.

Proti projektu už dostal stavební úřad před veřejným jednáním čtyři námitky. Jedna z nich je od samotného města Tanvald, kterou podával starosta města Vladimír Vyhnálek a byla v duchu toho, co schválilo předchozí zastupitelstvo 30. dubna 2014. Tedy, že ve věci výstavby geotermální teplárny s elektrárnou ve městě proti sobě stojí veřejný a soukromý zájem. Z pohledu zastupitelstva musí být v tomto případě veřejný zájem jednoznačně upřednostněn.

Námitky podávají i lidé z okolí

Kromě námitky města stavební úřad obdržel ještě další od spolku Tanvald 21.století, Českého svazu rybářů a Českého svazu ochránců přírody Armillaria. „Další námitky podalo také 95 občanů nejen z Tanvaldu, ale i okolních obcí," informoval veřejnost vedoucí tanvaldského stavebního úřadu Jindřich Kozlovský.

„Projekt není v souladu s územním plánem, ten se pro tuto oblast vztahuje jen na lehkou výrobu. Mohla by tam být textilní výroba, fotovoltaická elektrárna," upozornil na čtvrtečním jednání v městském kině nynější zastupitel Jaroslav Mikš, který záměr považuje za nebezpečný experiment a proti projektu od začátku bojuje. Geotermální elektrárna podle něj lehkou průmyslovou výrobou není a do centra města nepatří. Lidé také poukazovali na to, že není jasné, zda bude zařízení vyrábět teplo či elektřinu a v jakém množství.

Termín rozhodnutí není ještě znám

Geotermální elektrárna firmy Entergeo přes námitky města i obyvatel získala souhlasné stanovisko ministerstva životního prostředí. Pro její stavbu chce firma využít pozemek pod železniční tratí, na kterém stojí vodní elektrárna. Projekt počítá s ohříváním vody vháněné až pět kilometrů hlubokými vrty do suchého podzemí, odkud se bude čerpat zpět na povrch. Tento způsob není zatím ve světě příliš rozšířený a v Česku s ním nejsou žádné zkušenosti.

„Do 26. srpna bude možné na stavebním úřadě nahlédnout do spisu. Po tomto datu stavební úřad vydá své rozhodnutí," sdělil vedoucí úřadu Jindřich Kozlovský. Kdy to přesně bude, není jasné a záleží na mnoha faktorech.