Azylový Dům Naděje a ubytovny v Jablonci dostaly zelenou. Přes léto město rozhodlo, že vydá z městské kasy jeden milion korun na jejich opravy.
V Domě Naděje v Podhorské ulici je již opravený havarijní stav koupelny a stropu. V ubytovnách v Březové a Střelecké zase malují, vyměňují okna a dveře.

„V Domě Naděje jsme začali opravovat havarijní stav stropu, ale i celé koupelny 1. července a začátkem srpna se nám podařilo práce ukončit a předat koupelnu klientům domu opět k užívání,“ říká Martin Mošna z oddělení technické obsluhy a bytů jablonecké radnice s tím, že provoz azylového domu nemusel být kvůli rekonstrukci omezen ani přerušen. Opravy v Domě Naděje přišly město přibližně na sto padesát tisíc korun.

„Koupelna s toaletou ve třetím patře pro oddělení pro muže byla totiž tři měsíce mimo provoz, proto jsme zvolili náhradní řešení a obyvatelé Naděje museli používat sociální zázemí v suterénu v nízkoprahovém centru,“ upřesnil vedoucí střediska Naděje v Jablonci Tomáš Šretr. Koupelnu po rekonstrukci nyní může využívat dvanáct mužů.

Jak informoval vedoucí střediska, přes léto je azylový dům naplněný pouze z poloviny. „Lidi odjíždějí z Jablonce za brigádami, na podzim se zase vracejí. V zimních měsících naopak místa pro zájemce o ubytování zase chybějí,“ dodal Šretr.

Kromě azylového domu probíhají intenzívní opravy také v obou městských ubytovnách, a to v ulici Březová a Střelecká. „V obou objektech jsou vyměňována dřevěná okna a dveře. Po celkové výmalbě pak nabídneme ubytovaným opět čisté prostory,“ doplňuje Mošna. Podle jeho slov přišly opravy na osm set padesát tisíc korun.

I v případě dvou ubytoven nemusel být jejich provoz pozastaven ani omezen. Rekonstrukce zařízení dokončí do konce srpna.
Opravami procházejí také bytové městské domy. Již od počátku dubna pracují na zlepšení stavu bydlení v panelovém domě v ulici Lipová.

„Jakmile budou odstraněny všechny závady, bude zateplen obvodový plášť domu včetně střechy, vyměněna okna a opraveny lodžie včetně výměny zábradlí, schodišťové osvětlení a vyměněny budou i domácí zvonky,“ vysvětluje referentka oddělení Hana Řechtáčková.

Opravy v panelovém domě mohou realizovat díky dotaci ze státního fondu rozvoje bydlení v rámci programu Panel. Celá rekonstrukce přijde řádově na pět a půl milionu korun a finančně se na ní podílí i město. „Termín dokončení je plánován na půli září letošního roku,“ doplnila Hana Řechtáčková z jabloneckého městského úřadu.