Státní organizace Správa železnic v pátek 2. února oznámila, že získala dotace na rekonstrukci unikátní ozubnicové trati mezi Tanvaldem a Kořenovem.

Díky opravě dojde ke zlepšení stavebně technického stavu celé trati mezi Tanvaldem a polskou Szklarskou Porębou Górnou a zvýšení bezpečnosti.

Významnou součástí projektu je právě revitalizace ozubnice v mezistaničních úsecích a její opětovná instalace ve stanici Dolní Polubný. „Tam se dnes ozubnicové lokomotivy nesmyslně rozjížděly k nájezdu na poslední ozubnicový úsek a při dlouhé soupravě vlaku již jeho většina byla na nejstrmější části trati,“ přiblížil dopravní a obzvláště drážní specialista Jindřich Berounský.

Na polské straně je součástí projektu výměna kolejnic v úseku Szklarska Poręba Górna – státní hranice v délce přes 13 kilometrů a zabezpečení dvou železničních přejezdů a jejich ovládání ze stanice Szklarska Poręba Górna.

Září 2023. Stěhování nové magnetické rezonance do objektu Nemocnice Jablonec nad Nisou.
Jablonecká nemocnice plánuje druhé pracoviště magnetické rezonance

„Ještě letos budou uzavřeny smlouvy o dílo s dodavateli, výběrové řízení již probíhá. Do konce roku se vyrobí specifické komponenty ozubnic a ocelových pražců, v příštím roce pak dojde k realizaci obou staveb v souběžné výluce,“ potvrdil mluvčí Správy železnic Jan Nevola.

Obnova takzvané zubačky je největší investiční akcí přeshraničního programu Interreg Česko – Polsko 2021–2027. Rozpočet celého projektu je 23,4 milionu eur, z toho 18 857 810 eur, tedy 452 498 651 korun, činí náklady Správy železnic. Ta získá dotaci z prostředků EU a od Ministerstva pro místní rozvoj až ve výši 80,7 procent ze způsobilých nákladů, což je 367 714 875 korun.

Rozhodnutí o rekonstrukci, která je připravována již řadu let, padlo po letošních kontrolách trati. Odborníci Správy železnic porovnali výsledky diagnostických měření z loňska a letoška. „Ty ukázaly na zásadní zhoršení stavu železničního svršku, především co se týče rozchodu kolejí. Problém jsme identifikovali především v obloucích s malým poloměrem. Kolejnice ale trpí celou řadou vad, poškozené jsou ocelové korýtkové pražce, poruchy vykazují také dilatační spáry. Z těchto důvodů přistoupíme k opravě trati,“ popsal mluvčí Nevola.

Anna Klápšťová alias Anička z první řady soutěže Peče celá země dnes.
Peče celá země změnila život cukrářce z Jablonecka, prozradila zákulisí pořadu

„V rámci rekonstrukce bude od dubna do října 2025 zastaven provoz všech vlaků mezi Tanvaldem a Kořenovem. Zubačka se touto rekonstrukcí významně změní,“ poznamenal Petr Prokeš, ředitel obecně prospěšné společnosti Železniční společnost Tanvald, která zaštiťuje provoz speciálních ozubnicových lokomotiv.

Historické motorové vlaky nyní na trať mohou. S výjimkou speciálních ozubnicových lokomotiv. Ty se sem vrátí až po rekonstrukci. Díky podpoře Libereckého kraje navíc došlo od letošního roku k významnému navýšení provozu nostalgických vlaků na zubačce. Historické motoráčky vyjedou v roce 2024 celkem v 49 termínech.

Prohlídka Výtopny Kořenov a unikátní motorová ozubnicová lokomotiva řady T426.0.Prohlídka Výtopny Kořenov a unikátní motorová ozubnicová lokomotiva řady T426.0.Zdroj: Deník/Zdeněk Plachý

V době jízd historických motoráčků na Zubačce bude otevřeno Muzeum ozubnicové dráhy v Kořenově a v 11.45 a 14.45 bude probíhat komentovaná prohlídka Výtopny Kořenov. Tam jsou vystavena historická železniční vozidla včetně švýcarského ozubnicového vlaku Rowanzug z roku 1912, který jezdil do nejvýše položené železniční stanice v Evropě a unikátních motorových ozubnicových lokomotiv řady T426.0, které sloužily na zdejší trati.

Zubačka

Trať byla postavena v letech 1899 až 1902 jako důležité spojení průmyslové oblasti Liberecka a Jablonecka se západní oblastí Slezska, jejímž významným střediskem bylo město Hirschberg (Jelenia Góra). 30. června 1902 byl zahájen provoz v trati Tanvald - Kořenov (tehdy Grünthal) jízdou slavnostního vlaku a současně s tímto datem mělo vzniknout spojení až do tehdejšího Hirschbergu. Nové propojení sítě rakouských a pruských drah v celé délce 59 kilometrů začalo fungovat až o 4 měsíce později, a to 1. listopadu 1902 osobní dopravou v parní trakci. Nákladní doprava začala být provozována v celé délce trati až v polovině roku 1903 a od té doby se trať stala významnou spojnicí pro vývoz textilních výrobků do Pruska, stejně tak dovoz kvalitního hornoslezského uhlí a surovin pro sklárny.Dnes je v provozu 12 kilometrů trati z Tanvaldu do Harrachova, které se mezi lidmi říká „kořenovská Zubačka“ nebo také „Polubenka“. V roce 1992 byl úsek Tanvald - Kořenov prohlášen Ministerstvem kultury ČR za kulturní památku.

Mohlo by vás zajímat: V centru Pěnčína začne velká přestavba sportovního areálu. Těší se klub i škola

Zdroj: Sedlák Jan