„Někdy si říkám, jestli se ještě dočkám,“ vysvětluje sedmašedesátiletý Karel z Jablonce. „To víte, v mém věku už čas doslova pádí a tělo chátrá rychlým tempem,“ směje se.

Energický muž se dočká, není ale jasné, zda již příští rok. Oprava fasády věže se totiž začala komplikovat již v roce 2016, a to kvůli problémům se statikou. Oprava se tak protáhla do tohoto roku. Letos do oprav trochu paradoxně zasáhla ekonomická konjunktura a rekordní pokles nezaměstnanosti. „Zhotoviteli se nedařilo dodržet harmonogram prací, protože neměl dostatek dělníků,“ vysvětlila Markéta Hozová, mluvčí jabloneckého magistrátu.

Firmě se již od počátku nedařilo dodržovat schválený harmonogram. „Na nedostatek pracovníků jsme upozorňovali při každém kontrolní dnu,“ popsal vedoucí odboru hospodářského a územního rozvoje Otakar Kypta. Na opravě překračující 8 milionů korun včetně DPH se začalo pracovat v polovině června. Fasáda jižní a východní strany radnice a věž měly být hotové do konce října. To se nepodařilo. A klimatické podmínky další práce nedovolí.

Společnost požádala o přerušení stavby od 31. října do 14. dubna s novým termínem dokončení do 31. července 2018. Podle nového harmonogramu by pak jižní a východní fasáda věže a severní fasáda radnice měla být dokončená nejpozději do konce července příštího roku.