„V dalším roce máme v plánu severní části střechy, následující rok pak odvlhčení kostela a do budoucna chceme zajistit jeho interiér, což znamená opravit opadané omítky, vnitřně ho zbavit vlhkosti a vymalovat,“ řekl pastorační asistent římskokatolické farnosti děkanství v Jablonci Radúz Drozen.
Jak se bude vyvíjet celková rekonstrukce kostela, která již běží od roku 2003, záleží také na získaných peněžních prostředcích. Ty si římskokatolická farnost opatřuje z vlastních zdrojů. Necelých půl milionu korun na opravu kostela poskytlo v minulých letech město. „Příspěvek jsme poskytli z komise pro regeneraci památkové zóny,“ sdělil místostarosta města Jablonec Lukáš Pleticha.
„Abychom mohli s pracemi pokračovat, máme přislíbenou finanční částku od Ministerstva kultury,“ doplnil Drozen. Náklady na rekonstrukci kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova dosáhly výše pět milionů korun. Letos lícové nárožní zdivo pohltí částku zhruba jeden milion tři sta tisíc korun.
Kostel má již za sebou vyměněné lícové zdivo, střešní krytinu nad presbytářem kostela a obnovené laťování nad jižní stranou hlavní střechy.