Už v úterý došlo ke stěhování křížku v ulici U Nisy. Ten se ze svého původního místa přesunul pouze na protější stranu silnice, kde jej nyní budou moci všichni obdivovat v celé jeho kráse.

V ten samý den ovšem došlo k dalšímu stěhování. U Domu česko německého porozumění v Rýnovicích totiž došlo k sestavení sloupu, na jehož vrcholu je socha Panny Marie s Ježíškem v náručí.

POHNUTÝ OSUD

Původně tato památka, zbudovaná roku 1821, stávala na křižovatce ulic Maxe Švabinského a Ladova. Tam stála v poklidu až do června 2003, kdy neznámý pachatel sloup strhl. „Ten se při pádu rozpůlil a socha se z něj odlomila," vysvětlil tajemník města Jablonce, Marek Řeháček, který osud památky podrobně zmapoval.

Město následně zaplatilo pořízení nové Madony, kterou podle dochované fotografie zhotovil pražský sochař Petr Verich. Sloup i s kopií sochy byly následně vztyčeny na původním místě v září 2004. Nevydržela tam však nikterak dlouho.

OZDOBOU NA ŠEST DNÍ

K odcizení Marie s Ježíškem došlo už po šesti dnech od instalace. Policii se nakonec nepodařilo najít ani sochu, ani pachatele. „U silnice zůstal znovu jen poškozený sloup, který Josef Mikule po dohodě s městem a s podporou technických služeb pro jistotu přesunul do bezpečí na nedalekou zahradu," řekl Řeháček.

A tam pak čekal na svoji další příležitost až do roku 2016, kdy se začalo diskutovat o obnově některých drobných památek v Rýnovicích. „Kupodivu se záhy objevila i zcela nečekaná informace, že sochař Verich kdysi podle fotografie vytvořil dvě stejné Marie. A jedna z nich stále stojí v jeho atelieru," dodal tajemník města Jablonce a milovník historie Marek Řeháček.

PROVIZORNÍ UMÍSTĚNÍ

V květnu letošního roku byl na původním místě ještě vyzvednut podstavec, který během let úplně zmizel a pro mnohé, kteří procházeli kolem, bylo velkým překvapením, co se pod úrovní hlavní silnice nalézá.

V mezidobí, kdy docházelo k restaurování všech částí památky, došlo v Domu česko německého porozumění k uspořádání přednášky na téma dvou Madon, které historicky do lokality Rýnovic patřily.

Pro velký zájem se uspořádala i komentovaná procházka po místech, kde stály. Diskutovalo se i na téma, kam by se měla tato památka umístit. „Nejvíce se lidé přikláněli k tomu umístit sochu do zahrady Domu česko německého porozumění," vysvětlila Petra Laurin, ředitelka této obecně prospěšné společnosti.

Ta se v oblasti Rýnovic dlouhodobě snaží probudit občanský zájem o historii místa, kde žijí. V domě se pořádají nejen besedy a výstavy, ale zaměřují se i zvelebování celé lokality.

K sestavení celé památky, z níž nakonec původní je už pouze sloup, došlo v úterý 23. srpna. „Jsme rádi, že se Panna Marie do Rýnovic opět vrátila. Je dobře, že místní mají zájem o svou historii," sdělila tisková mluvčí jabloneckého magistrátu Markéta Hozová.

V tuto chvíli jde pouze o provizorní řešení. V plánu je, že by se Madona měla po vyřešení všech vlastnických vztahů přestěhovat na Rýnovickém náměstí. Kdy to však bude, nedokáže nikdo odhadnout. Tato památka není poslední, která se v Rýnovicích dočká obnovy. V dlouhodobém plánu města je i oprava kříže proti Domu česko německého porozumění a litinové sochy Jana Nepomuckého.