Carl Gustav Pählke z pruského 4. magdeburského pěšího pluk padl 26. června 1866 u Rychnova. Podle historických pramenů zemřel po zásahu do hlavy. Jeho ostatky dodnes leží pod takzvanou Pyramidou v Kokoníně.

Válečný hrob a pomník v jednom byl dlouhá desetiletí stranou zájmů jak politiků, tak běžných lidí. Až nyní se ledy lámou. Město Jablonec naplánovalo jeho opravu a doplnění chybějících částí.

„Příprava na opravu pomníku Pyramida probíhala už v loňském roce, letos jsme požádali o státní dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby Ministerstvo obrany ČR a snad uspějeme a budeme moci opravu realizovat," sdělil náměstek primátora Lukáš Pleticha. Pro úspěšné získání dotace hovoří fakt, že pod památníkem jsou umístěny i ostatky vojáka Carla Gustava Pählkeho z pruského 4. magdeburského pěšího pluku, jenž padl 26. června 1866 u Rychnova.

Pomník není sice zcela zdevastovaný, obrůstá ale mechem a chybí na něm některé původní prvky hlavně kamenná koule s bronzovou pruskou orlicí a bronzové lví hlavičky, které na sloupcích držely dnes rovněž chybějící kovové řetězy. „I texty na pomníku jsou velmi špatně čitelné," popsala Ivana Řimnáčová, vedoucí odboru stavebního a životního prostředí. Lépe na tom není ani statika celého pomníku, který stojí na hraně postupně ujíždějícího svahu. Uvolněné jsou i obrubníky a základové stupně.

Do obnovy památníku se ochotně zapojil i Komitét pro udržování památek z války roku 1866. „Pánové z Komitétu si zaslouží naše poděkování za velmi vstřícný a hlavně aktivní přístup k opravě pomníku," vysvětlil náměstek Pleticha. „Komitét zajistí výrobu chybějící žulové koule i orlice a také výrobu pamětní desky v podobě z roku 1912," dodala Ivana Řimnáčová. Text desky informoval o veteránském spolku v Kokoníně, z jehož iniciativy byla uskutečněna přestavba památníku v roce 1912.

V jabloneckém Kokoníně se nachází i další válečný pomník. Jedná se o památník 1. světové války v nedalekém lesoparku. Je již hodně zdevastovaný a jeho obnova si vyžádá nemalé finanční prostředky. „I s jeho obnovou se v dohledné době počítá," prozradil Pleticha.

Válečné konflikty se současníkům připomínají na více místech v Jablonci. Kromě již zmíněných je to památník v Rýnovicích, kde se každoročně pořádají pietní vzpomínková setkání při výročí konce 2. světové války, nebo pomník padlým v první světové válce v Tyršově parku.