Tuto cestu využívají nejen místní ke krátkým vycházkám, ale i turisté, jelikož se jedná o modře značenou turistickou trasu spojnici Železného Brodu s hranicemi Českého ráje.

Podél komunikace byly vytvořeny odtokové struhy a obnoveny zanesené kanály, což by mělo zamezit vymílání povrchu při dešťových srážkách. Povrch komunikace bude postupně zpevněn asfaltovým recyklátem, který město získalo z frézování při opravě silnic.

V blízkosti cesty vykáceli náletové dřeviny, přičemž v kácení těch více vzrostlých se budou dále pokračovat. Díky úbytku nevzhledných stromů se procházejícím otevřel krásný výhled na město a údolí řeky Jizery a v této souvislosti se plánuje umístit zde i malé posezení.

„V návaznosti na studii jsme od pamětníků získali informace, které se však nepodařilo doložit v písemných pramenech. Tento úsek cesty je již jednou z mála dochovaných původních stezek do města. Na začátku 20. století členové místního zahrádkářského spolku vysadili podél cesty třešňovou alej," doplnil František Lufinka, starosta Železného Brodu.

Alej podle něj strádala, neprobíhala žádná větší péče a k jejímu zániku přispělo i budování technické infrastruktury. Alej tak cca v 80. letech 20. století zanikla. Alej byla významným a zajímavým krajinným prvkem, jelikož prý byl každý strom jiné odrůdy třešní. Cílem radnice je alej obnovit vysázet 25 kusů třešní různých odrůd.