Zvenčí vypadá Kittelův dům v Krásné poslední dva tři roky stále stejně, řemeslníci však mizejí v jeho útrobách. S příchodem jara zde začal čilý stavební ruch, jde totiž o unikátní stavbu, která má nadregionální odkaz našich předků nejen v oblasti architektury.

Co možná nejvěrněji vzkřísit tuto památku si vzala obec za své už před 14 lety. „Poslední roky se zabýváme především tím, co je uvnitř. Oproti původní stavbě staré stovky let je dům protkán nejrůznějšími sítěmi a kabely. Právě dnes elektrikáři připravují vypínače,“ uvedl projektový manažer Jan Sedlák po pátečním kontrolním dni.

Proč dráty, když má jít o věrnou rekonstrukci? Takzvaný Burk totiž bude plnit po dostavbě nejen funkci informačního centra a muzea. „Půjde o živé centrum oblasti Jizerských hor,“ poznamenal Sedlák.

Cílem je také představit návštěvníkům náročnou přestavbu jednoho z největších roubených domů v Česku. „Až na část jedné zdi, kde jsou zabudovány původní trámy, je celá stavba z nového dřeva. Právě začaly práce na omítkách tak, jak se tehdy dělaly. Jen jsme do nich přidali moderní pojivo,“ vysvětlil Jan Sedlák.

Více o rekonstrukci Burku se mohou zájemci dozvědět 1. května, kdy je na Krásné tradiční pouť s jarmarkem. Do objektu ale nikoho nepustí. Vzhledem k probíhajícím pracím byl bylo složité zajistit bezpečnost zájemců.

Dokončit rekonstrukci Burku chtějí příští rok. Jen omítky zaberou řemeslníkům celé jaro, hotova je zatím jen jižní světnice. „Musíme ručně natlačit hliněné omítky z jílové směsi smíchané se slámou mezi latě a k roubení přivázat dubovými kolíčky,“ popsal práce Sedlák.

Po roce 1945 se vzácný dům stal majetkem státu, hospodařila s ním Domovní správa v Železném Brodě. Už před rokem 1990 byl neobyvatelný, poté jeho zkázu dokonalo několik majetkových spekulantů. Od počátku 21. století je majetkem obce Pěnčín, která roku 2004 zahájila náročnou rekonstrukci. Jde v podstatě o novostavbu s využitím zděných částí a použitelných dřevěných prvků původního domu.

Kdo byl „čaroděj“ z Jizerských hor?

Johann Josef Anton Eleasar Kittel (7. 12. 1703 – 16. 11. 1783). „Zázračný lékař“ Johann Kittel se narodil jako druhorozený syn šumburského ranhojiče Melchiora Kittela. Rodina je doložena v okolí Černostudničního hřebene od 16. století, byla spřízněna i se slavnými rody zdejších sklářů (zejména Schürerů). Kittel nikdy lékařství nestudoval, využitím rodinné tradice a vlastním bádáním se však stal velmi proslulým v Čechách i za hranicemi. Už z doby jeho života je doloženo rčení „tomu ani Kitl nepomůže“ ve smyslu „není mu pomoci“. Mezi jeho pacienty byli i významní šlechtici, církevní hodnostáři a bohatí obchodníci, péči o chudé prováděl díky tomu zdarma. Lidé mu přisuzovali nadpřirozené vlastnosti a díky svému plášti prý uměl létat.