„Opravy už nelze odkládat. Navíc je tu naděje, že se na tuto akci dají získat dotace. Kdybychom je nevyužili, jen problém přesuneme na další generace," sdělil Hejduk na zastupitelstvu města.

Vodovodní řady přes průmyslovou zónu Vesecko jsou velkým problémem.

„Pocházejí ještě z éry, kdy tu byla posádkou sovětská armáda. Kromě toho, že jsou zastaralé, tak navíc vedou pod stávajícími průmyslovými halami a část řadu pak pod lesem. Jinými slovy, kdyby nastala nějaká velká porucha, tak se to nedá pořádně opravit," uvedl starosta Turnova Tomáš Hocke. V potrubí rovněž často klesá tlak, což pak působí problémy například hasičům při zásazích. Vodovod se tak musí přeložit. Náklady VHS odhaduje na 50 milionů Kč.

DOŽILÁ TECHNOLOGIE

Nejde přitom o jedinou investiční akci. „V Ohrazenicích potřebujeme postavit nový věžový vodojem. Stávající vodojemy jsou v doslova šíleném stavu, to už se nevidí snad ani nikde na vesnici. Navíc tam jsou potíže s překročením limitů u manganu. Nový vodojem je potřeba i kvůli další zástavbě v Ohrazenicích," řekl Hejduk. Dožilá technologie je rovněž u vrtů v Nudvojovicích, což je klíčový zdroj vody pro Turnov. Dnes je tam šest vrtů a úpravna vody. „Čerpadla v úpravně už dožívají a navíc jsou zbytečně naddimenzovaná. Také potřebujeme ochránit vrty před povodněmi, při každých větších deštích jsou s tím problémy," uvedl starosta Hocke. Právě ochrana vrtů před velkou vodou je jedním z hlavních úkolů, které před VHS stojí. Odhadované náklady na tuto akci jsou 40 milionů Kč.

PROBLÉM S UBROUSKY

Ani tím však výčet potřebných rekonstrukcí nekončí. Modernizaci potřebuje nutně i čistírna odpadních vod v Turnově. I když se před 14 lety provedla rekonstrukce většiny areálu za 100 milionů, zdaleka to nestačí. Čistírna potřebuje kromě výměny technologie navýšit i svoji kapacitu. „Jsou přísnější limity na vypouštění odpadních vod, z čistírny teče voda zpátky do Jizery, takže je potřeba, aby tam tekla čistější voda než dnes," vysvětlil Hocke.

„Největší problém máme s firmou Ontex, která ucpává nátok do čistírny. Používají tam ubrousky, které se nerozkládají, už kvůli tomu hrozí pokuta od České inspekce životního prostředí. Rovněž potřebujeme v čistírně novou vyhnívací nádrž, teď hrozí, že v té stávající něco vybouchne, jak je zastaralá," dodal Hejduk. Modernizace čističky by měla vyjít na 75 milionů.

Čtvrtou akcí, kterou chce VHS realizovat do roku 2020, je pak výměna kanalizace a další vodovodních řadů v Nádražní ulici až k Ohrazenicím za 35 milionů.