Jde o následující programy: Program podpory sportu a tělovýchovné činnosti. Programu podpory kultury, činnosti spolků a podpory organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže a Program podpory sociálních služeb.

Termín radnice posunula na pondělí 1. června do 12 hodin. Původní byl stanoven na 30. března. Žádosti se podávají do nového termínu na podatelně Městského úřadu způsobem popsaným v jednotlivých vyhlášených programech.

Žádost naleznou zájemci na webových stránkách města - ZDE. Požadované přílohy je možné dodatečně doplnit do středy 3. června do 17 hodin rovněž na podatelnu. Již podané žádosti zůstávají v platnosti.