Dotace pro městské organizace schválili jablonečtí zastupitelé již v únoru. Poté však přišla novela Zákona o rozpočtových pravidlech. A obcím nastaly problémy, jak nový systém nastavit do praxe.

Ty obce, které stihly veškeré dotace rozdat v první polovině února, mohly zůstat klidné, ve většině obcí, Jablonec nevyjímaje, se však rozdělují dotace i déle.

Jablonečtí zastupitelé stihli sice dotace rozdat v únoru, zůstávala však otázka, jak nastavit smlouvy o financování pro čtyři největší městské společnosti: Sport Jablonec n. N., Eurocentrum, Městské divadlo a Jablonecké kulturní a informační centrum. Zvítězila varianta účelových dotací.

„Zákon toto míří sice spíše do oblasti poskytování dotací cizím žadatelům a není pro financování provozu námi založených společností ideálním řešením, postup dle něj je však v tuto chvíli pravděpodobně jediným možným řešením," vysvětlil Pavel Svoboda, náměstek primátora s tím, že vzhledem k činnostem společností nelze volit formu vyrovnávacích plateb za závazek veřejné služby, neboť řada z nich tak nelze označit.

Eurocentrum tak získává účelovou dotaci ve výši skoro 12 milionů, JKIC více než deset milionů, Městské divadlo kolem devíti a půl milionu a společnost Sport bezmála dvacet a jeden milion korun.

O čtvrt milionu korun více …

…dostanou sociální služby v Jablonci. Do dotačního programu pro rok 2015 se přihlásilo 17 organizací s žádostmi o dotace na 34 druhů sociálních služeb za téměř 6,2 milionu korun.

Řídící skupina komunitního plánování a Komise humanitní a sociální péče doporučily rozdělit finanční podporu 3 948 000 korun mezi 31 žádostí od 16 organizací. Je to o čtvrt milionu více než loni.