Formuláře žádostí z jednotlivých oblastí a podrobnější onformace k dotacím najdou zájemci na webu mestojablonec.cz. Originál žádosti, podepsaný statutárním zástupcem organizace, musí být podán do 9. února do 17.00 hodin a to buď osobně na informačním středisku magistrátu, poštou nebo elektronickou formou.