Osadní výbory v Železném Brodu byly nazývány osadními zmatečně a nevhodně. Zároveň však městu nehrozí žádné sankce. Tak zní závěry rozboru situace, kterou si železnobrodská radnice nechala zpracovat na Ministerstvu vnitra.

Rozbor si nechala udělat radnice jako reakci na nesouhlas některých zastupitelů. Těm vadilo, že osadní výbory nemají jmenované předsedy a členy. „Nedržíte se zákona o obcích, kde je jasně řečeno, že předsedu a členy osadních výborů musí jmenovat zastupitelstvo,“ burcoval na posledním předprázdninovém zasedání železnobrodský zastupitel František Lufinka. Dílem měl pravdu.

Osadní výbor podle zpracovatelky rozboru Marie Kostruhové z Ministerstva vnitra může vzniknout jen z vůle zastupitelstva města, projevené většinovým hlasováním. A to takzvané osadní výbory v Železném Brodě nesplňovaly. „Jiný způsob, jak zřídit osadní výbory neexistuje, to znamená, že osadní výbory, které si nezřídilo zastupitelstvo, nejsou osadní výbory dle zákona o obcích,“ vysvětlila Kostruhová.

Radnice se ptala i na to, zda městu hrozí sankce za uvedení názvu osadní výbor na webových stránkách města. „Žádná sankce městu nehrozí,“ ujistili ministerští úředníci. Zároveň se jim ale nelíbí zařazení osadních výborů do sekce Orgány města. „To je dle našeho názoru matoucí a tedy nevhodné. Z tohoto důvodu doporučujeme provést alespoň drobné změny v textu,“ vysvětlila Kostruhová. Úředníci doporučili, aby výbory nesli raději název přípravné pracovní skupiny.

„Jen jsme si potvrdili, že náš postup není protizákonný,“ sdělil André Jakubička, starosta města.
Přesto se radnice rozhodla, že na středečním jednání zastupitelstva osadní výborů jmenuje. „Proto, aby ti lidé měli klid a stabilitu pro svou práci, aby nebyla jejich práce zpochybňována,“ vysvětlil starosta.

Přesto se nadále drží myšlenky veřejných voleb členů osadních výborů. Ty by měly proběhnout příští podzim, ve stejném termínu jako volby do krajského zastupitelstva.

V Železném Brodě nyní funguje čtrnáct osadních výborů. „Území města máme výbory téměř pokryto. Citelně ale chybí na Jiráskově nábřeží, i vzhledem k letos probíhající etapě regenerace sídliště. Prostě chybí partner, který zná místní specifika a problémy, které by mohl uceleně prezentovat před zastupiteli,“ doplnil Jakubička.

Železný Brod je se svým počtem osadních výborů na Jablonecku unikátní. V poměru k počtu obyvatel mu konkuruje jen obec Malá Skála, která zřídila osadní výbory ve třech částech obce.