Z jedné mateřské školy s šestnácti odloučenými pracovišti vznikne od nového roku osm samostatných mateřských škol. Nové právní subjekty sice znamenají pro město zvýšené náklady a více práce, na druhou stranu vůči rodičům budou mít školky například možnost pokrýt prázdninový provoz či pestřejší nabídku činností.

O samostatné právní subjektivitě rozhodlo zastupitelstvo již v říjnu tohoto roku. Komise pro výchovu a vzdělávání měla za úkol najít osm ředitelek pro nové jednotlivé mateřské školy. „Novými ředitelkami školek s novou právní subjektivitou se staly vesměs jejich bývalé vedoucí,“ zmínila mluvčí jablonecké radnice Jana Fričová.

Komise se sešla na dvou jednáních. Při prvním, v říjnu, posuzovala, zda uchazečky splnily všechny zadané požadavky. Při druhém, v listopadu, pak konkurzní komise na základě předložených materiálů a řízeným rozhovorem s uchazečkami hodnotila jejich vhodnost na post ředitelek.

„Pouze do konkurzního řízení na MŠ Lovecká se přihlásily dvě zájemkyně, v ostatních jen po jedné,“ doplnila Fričová.

Přestože se změnila právní subjektivita a z poloviny odloučených pracovišť jedné mateřské školy vznikly samostatné mateřské školky se svojí ředitelkou, rodiče se nemusejí obávat změn. Pro ně se prakticky nic nemění.

„Rodiče budou mít navíc ke své ředitelce blíže, protože ji mají přímo ve školce, kam jejich dítě dochází,“ uvedla předsedkyně komise pro výchovu a vzdělávání Božena Caklová s tím, že současná situace odloučených pracovišť není pružná a jejich vedoucí nemohou okamžitě reagovat na vzniklé potíže.

Díky nové právní subjektivitě budou moci vyřešit lépe prázdninový provoz. Na jak dlouho uzavřou školy, zda zůstane jedna otevřená nebo nahradí hlídání dětí jiné subjekty, tak jako tomu bylo o letošních hlavních prázdninách, rozhodnou až po analýze z letošních prázdnin.

Novými ředitelkami se staly vesměs jejich vedoucí

Mateřská škola Lovecká - Kateřina Sýkorová
Mateřská škola Střelecká – Eva Čáchová
Mateřská škola Jugoslávská – Renata Kolischová
Mateřská škola Československé armády – Lenka Brunnerová Jínová
Mateřská škola Mechová – Irena Šolcová
Mateřská škola Dolní – Dana Farkašová
Mateřská škola Tichá – Pavla Macháčková
Mateřská škola Josefa Hory – Eva Dufková