„Támhle jsem kdysi chodíval na pivo. Ale nebude mi vadit, když ten dům zmizí,“ říká šestapadesátiletý Pavel, který bydlí na sídlišti kousek od Ostrého rohu v Jablonci.

Na zdejší křižovatce, kterou kvůli hustotě dopravy mnohdy projedete velice složitě, se bude v létě bourat. Zmizí jak zmíněná bývalá restaurace, tak jeden z bytových domů. Vše v majetku města.

Kraj tu totiž plánuje výstavbu okružní křižovatky. Jablonecká radnice se proto obrátila na Ministerstvo pro místní rozvoj se žádostí o dotace na demolici. „Podmínkou přidělení dotace na demolici je, že do tří let se musí na takto upraveném území zrealizovat Projekt následného využití revitalizovaného území, a tím je právě nová okružní křižovatka. Jejím investorem nebude město, ale Krajská správa silnic LK,“ vysvětlil náměstek primátora pro rozvoj města Lukáš Pleticha.

Plánovaná demolice se týká bývalé restaurace na křižovatce ulic Palackého a Janovská a bytového domu na křižovatce ulic Palackého a Želivského. Stavby se postupně rozeberou jen mechanicky bez použití trhavin tak, aby demolice neohrožovaly bezpečnost ani stabilitu sousedních nemovitostí zbytečným hlukem a prachem.

V lednu město zpracuje dokumentaci pro veřejnou zakázku, aby na přelomu února a března mohlo být vyhlášené výběrové řízení. Demolice je podle harmonogramu plánovaná od června, hotovo by mělo být v listopadu.