Jen necelá třicítka obyvatel z pětačtyřicetitisícového Jablonce přišla diskutovat s vedením města o budoucnosti okolí jablonecké přehrady. Z tohoto nízkého počtu se u stolů v úterý v Corny městské hale sešli především zástupci jednotlivých politických a sportovních klubů.

Z jednání vyplynulo, že lidé, kterým není budoucnost přehrady lhostejná, požadují zajistit větší bezpečnost v okolí přehrady. Starosta Jablonce Petr Tulpa na požadavky zřídit pevné stanoviště městské policie u přehrady reagoval s tím, že v přehradě je koupání na vlastní nebezpečí, a tedy bezpečnost je dostatečně zajištěna. „A to jak aktivně – Vodní záchrannou službou, tak pasivně – boxy se záchrannými prostředky,“ míní starosta Petr Tulpa.

Někteří z řad veřejnosti však nadále trvali na stanovišti městské policie. „To pak záleží na rozhodnutí města, výhledově by to mohlo začít fungovat nejdříve za dva roky,“ uvedl ředitel Městské policie v Jablonci Jiří Rulc, který doplnil, že policejní hlídky u jablonecké přehrady navýšili od 1. června jak ve dne, tak v noci.

„Posíláme k přehradě tři strážníky v různém čase během dne, aby zkontrolovali záchranné prostředky, které už letos vandalové stačili ukrást, kontrolují stánkaře a další,“ doplnil Jiří Rulc.

Motoristy trápí bruslaři a naopak

Další diskutované téma na setkání bylo sportovci na in–line bruslích versus cyklisté a motorová vozidla. Diskuse se rozdělila na pomyslné dva tábory. Jedna polovina byla pro to, aby strážníci dohlédli na in – line bruslaře především v ulici Sportovní, kde se roztahují po její celé šířce.

„Rodiče do Břízek vozí děti na trénink a nechtějí je za tmy pouštět domů pěšky, což je pochopitelné, proto dát zákaz vjezdu motorovým vozidlům do ulice Rybářská je nesmysl,“ ohradil se zástupce místního sportovního klubu.Jeho slovům oponoval vyznavač in – line bruslení: „Do ulice od Tajvanu směrem k hrázi mezi první a druhou přehradou by měli jezdit jen ti, co tam bydlí. Mnozí řidiči ani nedodržují předepsanou rychlost.“ Tento rozpor nakonec uzavřela mluvčí jablonecké radnice. „Zvýšenému počtu bruslařů u jablonecké přehrady snad odlehčí volnočasový areál, který právě teď vzniká v Čelakovského ulici,“ informovala Jana Fričová.

Ze čtyř otázek, které vedení města položilo veřejnosti, vzešly různé nápady, které se však definitivně shodly na jediném, a to zachovat přírodní ráz přehrady. Priority si každý mohl zvolit sám a formou hlasování připsat body k tomu, co by se mělo v nejbližší době realizovat.

Kromě rozporuplných názorů na in–line bruslaře a shody na stanoviště strážníků, padaly na setkání nápady jako zavedení vodních atrakcí, více stolů na stolní tenis, rekonstrukce loděnice rychlostní kanoistiky, větší údržba a rekonstrukce současných sportovišť, umístění více košů na psí výkaly okolo druhé nádrže, diskutující poukázali na nedostatečné vybavení toalet, převlékáren a sprch.