Desná je vítaným cílem zejména běžkařů, kteří mohou díky parkovišti u nádrže Souš vyjet na Jizerskou magistrálu. Už nějaký čas se ale hovoří o nutnosti vybudování nějakého zázemí. V jakém to je stádiu?
close info Zdroj: Deník zoom_in Ano, to už projednáváme několik let. Chceme tam v nejbližším období postavit zázemí ve formě sociálního zařízení, dnes tam stojí jen dvě budky. Přemýšlíme třeba i o nějaké sprše a převlékárně. To by mělo podpořit snahu o maximální pořádek a čistotu, přece jen se tam už nacházíme v ochranném pásmu Jizerských hor.

Mohla by tam do budoucna vzniknout otočka autobusů, stání pro odpadové nádoby. Byl bych rád, kdyby se zpřístupnil i druhý břeh. Očekáváme i nějakou kritiku, zvlášť od místních, kteří mají v blízkosti chalupy s tím, že tam mají klid. A teď tam mají turisty.