Josef Haas. To je jméno nového tajemníka železnobrodské radnice. Do funkce nastoupí 15. června. Třicetiletý právník semilské radnice.

Dosud pracujete jako právník Městského úřadu v Semilech. Ale s prací tajemníka máte své zkušenosti…

Od roku 2005 působím jako právník Městského úřadu Semily, kdy řeším otázky zasahující do všech oblastí působnosti úřadu i záležitosti, které úzce souvisí s činností tajemníka. Spolupracuji se všemi orgány města i právnickými osobami městem založenými a zřízenými. V řadě směrů se má činnost prolíná s funkcí tajemníka, kterého i v posledních letech zastupuji v době jeho nepřítomnosti. V tomto směru jsem s místem tajemníka již získal i praktické zkušenosti.
Připravujete se na místo tajemníka železnobrodské radnice, studujete již nyní chod úřadu?
Již při rozhodování o podání přihlášky do výběrového řízení na funkci tajemníka jsem se zajímal o chod úřadu. Získávání informací je stále snazší, žijeme v době bohaté na informace, v době internetu. Nyní se jím přirozeně zabývám ještě podrobněji. Sice jsem zatím nebyl formálně jmenován do funkce, ale i tak komunikuji s paní Fidlerovou, získávám dostupné informace a řeším otázky nástupu. Rozhodně nechci přijít na městský úřad nepřipravený až v den nástupu. S trochou nadsázky mohu říci, že již mám dvě zaměstnání.
Máte k Železnému Brodu nějaký hlubší vztah? Nebo se s městem zatím seznamujete?
Není to jen blízkostí místa, pocházím z nedalekého Jesenného, ale určitý osobní vztah k Železnému Brodu mám. Mám zde příbuzné a přátele, mám vzpomínky na tradiční železnobrodské jarmarky, ale i vztah ke krásné přírodě kolem Železného Brodu. Nicméně je jisté, že můj vztah k Železnému Brodu nyní bude mnohem hlubší a intenzivnější.
Sledujete dění v Železném Brodě, zvláště dění kolem Vašeho budoucího místa?
Výměna vedoucí úřadu, která tolik let svědomitě vykonává funkci, musí být velmi emotivní. Já si paní Fidlerové velice vážím a dlouho jsem zvažoval podání přihlášky. Nebude snadné nastoupit na její místo. Srovnávání s dosavadní tajemnicí se nemohou vyhnout, ale já se chci zaměřit na vlastní činnost. Bylo to mým osobním profesním cílem a chci odvádět dobrou práci pro město.
Situace na železnobrodské radnici je po volbách, kdy se vedení města vyměnilo, dost nervózní, máte nějaký recept na zklidnění stavu?
Tato otázka souvisí i s dotazem na emoce kolem uvolnění místa tajemníka. Každá velká změna vyvolá nervozitu, zjitří emoce. Změnu vedení jsem zažil i v Semilech. Jednoduchý vše řešící recept nemám, nicméně otevřená komunikace a čas mohou vyřešit řadu problémů, nikdy se to ale neobejde bez osobního nasazení a kvalitní práce, a to nejen ze strany tajemníka. Mám zájem na obnovení týmové spolupráce a příznivého pracovního prostředí.
Jak dlouho bude trvat „rozkoukávání se“ v novém působišti?
Odpověď na tuto otázku souvisí i s tím, co jsme řešili v úvodu. „Rozkoukávání se“ má více úrovní. Pokud jde o činnost orgánů města a působnost úřadu, mám dobrý přehled i zkušenosti již nyní. V případě rady a zastupitelstva je to otázka jednoho zasedání. Na úrovni vztahů mezilidských v rámci úřadu i v širším měřítku, je to záležitost dlouhodobější. V případě lidí, se kterými budu denně spolupracovat, je to otázka několika týdnů, v ostatních případech je to záležitost delší. Ale „v obraze“ chci být co nejdříve.