Jedním z nejvýznamnějších sklářských podnikatelů druhé poloviny 19. století byl Josef Riedel, narozený před dvěma staletími, 19. prosince 1816. V Jizerských horách založil několik sklářských a textilních firem, pro jeho solidnost mu dělníci přezdívali „otec sklářů". Též hojně podporoval místní společenský a kulturní život, školy a církev.

ŽIVOT

Riedel se narodil v Hejnicích v rodině malíře skla a majitele hejnického obchodu s koloniálním zbožím. Roku 1830 nastoupil ve sklárně svého strýce Franze Antona Riedela, jenž vlastnil hutě na Nové Louce, v Antonínově a na Jizerce, a později se oženil s jeho dcerou a vlastní sestřenicí Annou a zdědil tak majetek jejího otce. Společně se přestěhovali do Antonínova.

Roku 1849 odkoupil Riedel od Ignaze Friedricha sklárnu v Polubném, která stála na strategickém místě u takzvané Krkonošské silnice, spojující Jizerské hory s městy v okolí. Sklárnu přestavěl a začal v ní vyrábět.

Roku 1855 zemřela jeho manželka Anna a Riedel se se třemi syny (Hugo, Wilhelm a Ota) odstěhoval z Antonínova do Polubného. Zde se v roce 1859 znovu oženil s Johannou Neuwingerovou, dcerou hlavního lesníka Clam-Gallasovského panství, na němž stála sklárna na Jizerce. Měli spolu děti Josefa a Rosu.

SKLO, TEXTIL, BAVLNA I UHLÍ

V roce 1858 se začal Riedel vedle sklářství věnovat i textilu, v Kořenově postavil přádelnu bavlny. Šedesátá léta přinesla rozmach bižuterie, na který Riedel ihned zareagoval. Postavil novou huť v Kořenově a druhou sklárnu na Jizerce.

Další sklárny v Jizerských horách postavil nebo získal v průběhu 70. a 80. let Dolní Maxov, Nová Ves, Příchovice I. a Příchovice II. Roku 1883 v Příchovicích vystavěl ještě slévárnu bronzu, určenou k výrobě forem a nářadí, a o pět let později ještě továrnu na výrobu perliček.

Od roku 1870 vlastnil též tkalcovnu bavlny v Maxově a hnědouhelný důl v Hostomicích. Roku 1877 se jeho tři synové z prvního manželství stali společníky v jeho firmách. Sám Riedel aktivně řídil podnik do poloviny 80. let 19. století, kdy předal žezlo synovi Wilhelmovi. Zemřel 24. dubna 1894 ve věku nedožitých 77 let po krátké nemoci v Polubném.

Jeho tělo uložili do rodinné hrobky v Desné za asistence stovek účastníků obřadu. Ve své závěti věnoval Riedel zaměstnancům a chudým či nemocným přes sto tisíc zlatých.

A svým dědicům zanechal majetek v hodnotě několik milionů zlatých. Za své zásluhy o povznesení sklářského průmyslu a za četné dary a příspěvky na dobročinné účely mu byl propůjčen rytířský kříž a byl vyznamenán řádem císaře Františka Josefa I.

Mnohé Riedelovy podniky fungovaly ještě na konci druhé světové války, kdy byly znárodněny. Největším podnikem, který dnes na místě bývalých skláren v Desné funguje je Preciosa-Ornela. Společnost zaměstnává 880 lidí, vyrábí stejně jako někdejší Riedelovy sklárny perly a perličky i sklářskou surovinu. V loňském roce uskutečnila firma zakázky za více než miliardu korun, 75 procent produkce mířilo do zahraničí. K nejznámějším produktům patří drobné korálky takzvaný rokajl o velikosti pouhých několika milimetrů. Riedelovy sklárny je vyráběly už na konci 19. století a vyvážely už tehdy do Jižní a Střední Ameriky.

Riedelovy textilní podniky nepřežily krizi v 30. letech minulého století, firma udržela jen sklářskou výrobu. Některé továrny ale dodnes stojí. K těm zachovalým patří například bývalá Riedelova přádelna v údolí Jizery v Kořenově, kde měl ještě v roce 2009 část své výroby jilemnický výrobce střívek pro potravinářský průmysl Devro. Výrobu tam ale ukončil. V Dolním Maxově měl Riedel tkalcovnu, dnes z ní ale zbyly jenom ruiny. Už dávno nevyrábějí ani sklárny, které ve druhé polovině 19. století postavil Riedel v Kořenově, na Jizerce nebo v Příchovicích.