Část ulice Liberecká byla od září uzavřená od městského divadla po křižovatku s ulicí Průmyslová. „Sem se posunula stavba dešťové kanalizace a opravy dalších sítí v okamžiku, kdy se pro automobilový provoz otevřela křižovatka ulic Poštovní – Komenského – Opletalova a Liberecká. Prováděly se zde stejné práce jako v ulici Generála Mrázka, tedy stavba dešťové a rekonstrukce splaškové kanalizace společně s opravou plynovodu a vodovodu i ostatních sítí,“ vysvětlil náměstek primátora pro rozvoj města Petr Roubíček. Příští rok se bude pokračovat s projektem odkanalizování centra města v ulici Průmyslová, a to od křižovatky s Libereckou vzhůru po křižovatku s ulicí 28. října.

Ulice Liberecká bude plně průjezdná, jen jí bude scházet finální povrch. „Během zimy stavba vyzraje, pokud se objeví nějaké vady vzniklé tím, že se pracovalo až v hloubce pěti metrů, bude jednodušší je rychle opravit ještě před položením finálního povrchu na jaře,“ přiblížil vedoucí oddělení investiční výstavby jabloneckého magistrátu Pavel Sluka.

„S obnovením průjezdnosti ulice Liberecká se obnoví také zastávka Divadlo a linky č. 103, 105, 112, 115, 116 a 133 se vrátí po 10 měsících do svých původních tras,“ doplnil ředitel Jablonecké dopravní Luboš Wejnar.

Dopravní opatření na linkách MHD platná od středy 1. prosince

Od středy 1. 12. 2021 se ruší dopravní omezení v Kokoníně a Liberecké ulici, provoz linek MHD se vrací na své původní trasy.

· Linky č. 101 (Rychnov – Bedřichov), 105 (Kokonín – Horní Proseč) a vybrané spoje linky č. 113 (Kokonín – Autobusové nádraží) ze zastávky Kokonín, sokolovna pojedou do zastávky Kokonín, pošta ulicí Rychnovskou (ruší se objízdná trasa ulicí Na Svahu a Dělnickou).

· Linka č. 103 (Paseky – Horní Proseč), 116 (Paseky – Želivského) ze zastávky Kamenná pojedou Kamennou ulicí do zastávky Mírové náměstí (radnice), dále ulicí Gen. Mrázka do zastávky Divadlo (ruší se objízdná trasa se zastávkami Lázně, Budovatelů/Liberecká).

· Linky č. 112 (Rýnovice – Autobusové nádraží – Rýnovice), 115 (Paseky – Rychnov), 133 (školní linka směr Žižkův vrch) ze zastávky Jablonex pojedou Palackého ulicí na Horní náměstí do zastávky Obchodní akademie, dále ulicí Hasičskou do zastávky Mírové náměstí (radnice), pokračují ulicí Gen. Mrázka do zastávky Divadlo (zde

nezastavuje linka č. 115) a Liberecká (ruší se objízdná trasa se zastávkami Horní náměstí a 28. října).

Další změny v provozu MHD platné od 1. 12. 2021:

· Linka č. 101 (Rychnov – Bedřichov): spoj č. 116 pojede z Rychnova o 9 minut později, nový čas odjezdu 23:27 hod., příjezd na autobusové nádraží 23:45 hod. (od 12. 12. 2021 přestupní vazba směr Mšeno od posledního spoje z Prahy).

· Linka č. 110 (Autobusové nádraží – Mšeno): pro minimální využití se ruší spoje č. 8 a 10 s odjezdem v 7:53 a 8:23 hod. z autobusového nádraží a spoj č. 9 s odjezdem v 8.11 hod. ze Mšena, školy a spoj č. 11 v 8:37 hod. ze Mšena, Arbesova MŠ. K přepravě je možno využít spojů linek č. 101 nebo 107. Interval 15 minut mezi spoji zůstává zachován.

· Linka č. 112 (Rýnovice – Autobusové nádraží – Rýnovice): pro minimální využití se ruší spoj č. 13 s odjezdem v 7:47 hod. z Rýnovic a spoj č. 15 s odjezdem v 8:22 hod. z Ostrého rohu. K přepravě je možno využít spojů linek č. 101 nebo 107. Interval 15 minut mezi spoji zůstává zachován.

· Linka č. 130 (víkendová noční linka) nebude nadále provozována.