Jablonečtí zastupitelé se rozhodli, že musí zamezit hromadnému odpojování odběratelů od největšího dodavatele tepla společnosti Jablonecká teplárenská a realitní (JTR). Pokud se jim to nepodaří, hrozil by společnosti, ve které má město minoritní podíl 34,22 %, kolaps.

Výboru předsedá Soňa Paukrtová
Samotné odběratele tento fakt netrápí, nechtějí platit stále dražší a dražší teplo. Další z velkých podniků v Jablonci uvažuje o jiném zdroji tepla. Zastupitelé se proto rozhodli, že vytvoří poradní orgán – Výbor pro energetiku. Ten si klade za cíl najít strategii, jak odpojování zamezit.
„Kompromisy se jim ale budou hledat dost špatně,“ poznamenal opoziční zastupitel Petr Beitl. Ve výboru totiž zasednou nejen zástupci za dodavatele, a tedy příjemci zisku, ale také velcí odběratelé. „Jejich požadavky půjdou proti sobě,“ dodal Beitl.
Přestože dalším významným dodavatelem do sítě Centrálního zásobování teplem je i společnost Rýnovická energetická, radnice s ní ve výboru prý z důvodu konstruktivního jednání nepočítá. „Maximálně tak s hlasem poradním, pokud budou chtít,“ konstatoval starosta Petr Tulpa.

Chceš stavět, musíš se napojit
Pro odvrácení katastrofy se stále se snižujícím počtem odběratelů od JTR se radnice také rozhodla k dalšímu kroku. Každý investor, který bude chtít stavět na pozemcích města bytové domy, se zaváže napojit je do sítě od JTR.
„Pokud se na tom obě strany dohodnou, není to v rozporu se stavebním zákonem,“ potvrdil tuto možnost ředitel Stavebního úřadu v Jablonci Libor Jakoubek. Rozhodne–li se investor během stavby jinak, půjde o nedodržení podmínek stavebního povolení.
Kdo stihl mít stavební povolení za původních podmínek, připojení na JTR se ho netýká. „Například budovaný Interspar bude mít svoji vlastní kotelnu,“ konstatoval Václav Vostřák, zastupitel a předseda dozorčí rady JTR.

Nechceš naše teplo, zaplať
Ředitel společnosti Jablonecké teplárenské a realitní Tomáš Balcar tvrdí, že kromě dvou „minipaneláčků“ ve Vysoké se za posledních pět let nikdo neodpojil. Kdo o tom uvažuje, bude platit. A podle Balcara to prý nebudou malé peníze.
„Je to dané v zákoně o hospodaření s energiemi,“ vysvětlil s tím, že zjednodušeně to lze popsat takto: „Kdo vyvolá změnu soustavy je povinen zaplatit náklady spojené s odpojením od JTR.“
Společnost JTR se už dopředu u svých odběratelů trochu pojistila. „V nové smlouvě, kterou od JTR lidé dostali a v dobré víře podepsali, je pod jedním bodem postih při odpojení,“ upozornil opoziční zastupitel Beitl.

Lidé mají mít právo na výběr
Postihy se podle zákona týkají odpojení odběratelů z Centrálního zásobování teplem, což podle soudního znalce v oboru energie neznamená ve svém důsledku odpojení od JTR, ale zrušení centrálního vytápění jako takového.
„Pokud si například sedmdesát partají z výměníku udělá svoji kotelnu, budou dále napojeni na Centrální zásobování teplem. Nic platit nebudou,“ vysvětlil oslovený znalec, který nechce své jméno s Jabloncem spojovat. Totéž platí, pokud přejdou k jinému dodavateli tepla, třeba Rýnovické.
Upozornil, že by ale město mohlo mít v této věci stavební uzávěru. Příkladem však podle znalce může být Zlín, kde v souvislosti s vývojem teplárenství je městu uzávěra účinně zneplatňována. „Lidé mají mít možnost vybrat si zásobování teplem,“ dodal.

Kolik koho teplo vlastně stojí
Za opoziční zastupitele se k současné ceně důrazně ohradil Petr Beitl: „Ulétla někam do nenávratna. Cenu musíme zakonzervovat nebo zamezit odpojení, aby nenastal kolaps.“ Místostarosta Lukáš Pleticha, který z titulu místopředsedy představenstva JTR do hospodaření vidí, odpověděl: „Teplo v Jablonci není nejdražší.“
Zatímco v roce 2005 stál gigajoul od JTR 532 korun, dnes stojí 638 korun. Konkurenční Rýnovická energetická společnost dodává gigajoul odběratelům za 440 korun.

V RUBRICE SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY NAJDETE, CO VŠE SE NA TÉMA TEPLO NAPSALO V LIBERECKÉM KRAJI