Oddělení správních agend, které vydávání občanských průkazů a dalších dokladů zajišťuje sídlí v Komenského ulici. K dispozici je kromě všedních dní i každou první sobotu v měsíci. „Doporučujeme elektronické objednání a využití všech úředních dnů. Největší přetížení přepážek je vždy v pondělí a ve středu a není výjimkou, že jedna úřednice odbaví i 130 klientů denně," apeluje na občany Vladislava Kakrdová, vedoucí odd. správních agend. Na jablonecký magistrát je možné se objednat přes SMS nebo pomocí webové aplikace na stránkách města. Elektronické objednání je mezi lidmi využívané, úřednice na přepážkách osobních dokladů denně odbaví kolem 30 objednaných.

„Doporučená lhůta k podání žádosti je 30 60 dnů před koncem platnosti stávajícího občanského průkazu, nejpozději však do 15 pracovních dnů po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti občanského průkazu. O výměnu občanského průkazu je možné žádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností," informovala o dalších podrobnostech tisková mluvčí magistrátu Markéta Hozová.