„Omezení se týkalo například vjezdu do ulice Krajířova či vjezdu na Trávnice,“ upřesnila mluvčí turnovské radnice Zdenka Štrauchová. Frézování a nový asfalt bude položen také na křižovatce u autobusového nádraží. Změny by měly nastat i u nejužším místě Palackého ulice, a to u odbočky na Koňský trh, kde je v plánu rozšíření silnice. „Zhotovitel stavby by měl vždy po ukončeném pracovním dni umožnit průjezd do úseků, kde úpravy probíhaly,“ dodala mluvčí.