Celkem se tento rok přihlásilo do soutěže sedm účastníků, mezi nimiž byly například zrekonstruovaná kaple svatého Josefa ve Volavci nebo obnovená zvonice v Bítouchově. „Kostel Povýšení svatého Kříže získal vítězné ocenění za restaurátorskou obnovu štukových omítek a výmalbu interiéru, které se uskutečnily v letech 2010 až 2018,“ informoval mluvčí krajského úřadu Jan Mikulička.

Vlastník svatostánku, jímž je starokatolická církev, obdrží jako výraz uznání pamětní desku s nápisem Památka roku 2018 Libereckého kraje a peněžitý dar ve výši padesát tisíc korun. Soutěž si klade za cíl upozornit na úspěšné obnovy kulturních památek a poukázat na ojedinělé stavby v našem regionu.