Turnovská radnice by potřebovala více než 20 milionů korun na opravy památkově chráněných objektů v centru města. Realita, kterou určuje výše státních grantů na obnovu městských památkových zón, bude zhruba desetkrát skromnější. Uvedl to vedoucí turnovského odboru školství, kultury a sportu René Brož.


„V žádosti o státní příspěvek na příští rok uvádíme celkem osm akcí za celkovou sumu 20,5 milionu korun. Je to samozřejmě maximální požadavek. Udělení státního příspěvku navíc předpokládá finanční spoluúčast vlastníků památkových objektů, což třeba u městských budov představuje polovinu celé investice,“ vysvětlil Brož.

Plány a realita

Maximální požadavek na obnovu turnovských památek počítá s celkovými dotacemi 12,5 milionu korun ze státního programu regenerace městských památkových zón. Letos z tohoto programu město obdrželo jeden a čtvrt milionu korun, což byl pro Turnov nejvyšší příspěvek za poslední tři roky a šestnáctý nejvyšší z 255 českých měst, která se do programu přihlásila.

Radnice potřebuje peníze na opravy čtyř církevních objektů – tří katolických kostelů a židovského hřbitova, tří městských budov a jednoho soukromého objektu. „Jedná se o bývalou sklářskou Pacltovu huť ve Skálově ulici. Má poškozenou fasádu od sprejerů, je třeba rekonstruovat kamenné schodiště a kovaný plot,“ sdělil Brož.


U městských objektů by radnice nejvíce potřebovala vyměnit okna na budově Střední uměleckoprůmyslové škole. Akce za téměř čtyři miliony korun by pravděpodobně probíhala po etapách jako výměna oken na budově gymnázia.
Na budově základní umělecké školy na náměstí je třeba obnovit fasádu a uvnitř postavit výtah. Na něj se radnice pokusí získat příspěvek ze státního Programu mobility.

V minulých letech byly v městském divadle rekonstruovány galerie a strop a zadní schodiště do dvora. Zbývá obnovit fasádu a schodiště do Petrnouškovy ulice.


S pomocí státních příspěvků by město chtělo pokračovat v opravách kostelů: restaurování oken a vitráží v chrámu Narození Panny Marie, pořízení nové fasády na kostele sv. Mikuláše, když ta z roku 1992 je nekvalitní a opadává, a restaurování dvou vitráží v průčelí kostela sv. Františka z Assisi.
Letos město sehnalo téměř šest set tisíc korun na opravy náhrobků na židovském hřbitově, v příštích letech by radnice chtěla investovat přes devět set tisíc do opravy sesutých zemních teras v novější části hřbitova.