Celkem 31 přednášek absolvovalo 1571 dětí. „Ukazujeme dětem potencionálně nebezpečné situace, do nichž se mohou dostat, a hravou formou jim ukazujeme, jak je správě vyřešit,“ přiblížil preventista městské policie Miloslav Lejsek. Děti jsou za znalosti odměňovány drobnostmi, například pexesem s Pandou Fandou. Velmi populární jsou u dětí také ukázky uniforem městských strážníků a zastavování vozidel.