Díky spolupráci s místním zemědělským družstvem ze Sobotky se podařilo vymezit podmáčený prostor, který se v průběhu celého hnízdního období nijak obhospodařoval.

Čejka chocholatá.Čejka chocholatá.Zdroj: CHKO Český rájČejka chocholatá se v České republice řadí k nejrychleji ubývajícím druhům naší krajiny. Důvodem je zejména nedostatek vhodných stanovišť pro hnízdění.