Nápad Jablonečanů získal finální podobu. Park na Paseckém náměstí projde revitalizací a z původního místa, kde se scházela problémová mládež, se opět stane upravený prostor pro odpočinek a setkávání.

Vytvoření odborného návrhu předcházelo setkání zástupců veřejnosti a pracovníků magistrátu, který spolupracuje s osadním výborem Šumava a Jablonecké Paseky. „Shodli jsme se na tom, že kromě míst k sezení jsou v parku nutné také stojany na kola, aby cyklisté, kteří touto lokalitou projíždějí, zde na lavičkách mohli posvačit a zároveň aby si měli kam svá kola odložit,“ řekla vedoucí oddělení správy veřejné zeleně Štěpánka Gaislerová.

Letos na jaře v období vegetačního klidu proběhl první krok k obnově v podobě kácení tisů od chodníku směrem do parku. Díky tomu se místo prosvětlilo a opticky zvětšilo. Zeleň doplní trvalkové záhony a keře. Z té původní zůstanou jen rododendrony kolem památníku. Ošetření se dočkají místní vzrostlé stromy. Součástí parku v Jabloneckých Pasekách bude i nová informační tabule, o podobu textu na ní se postará osadní výbor Šumava a Jablonecké Paseky.

„Shodli jsme se také na zachování pouze jedné informační tabule místo tří. Bude oboustranná, umístěna kolmo k chodníku. Plocha okolo tabule bude zpevněna například mlatem,“ upřesnil předseda osadního výboru Josef Hurt.

Obnovu parku za půl milionu korun platí město, přičemž sto tisíc by mělo plynout z participativního rozpočtu. „V rámci projektu počítáme také s obnovením cestní sítě, zbudováním pevné překážky na hraně garáží, aby byl znemožněn průchod z jejich zadní části do parku, a určitě přehodnotíme stávající mobiliář,“ zdůraznil náměstek primátora Petr Roubíček.

Participativní rozpočet vznikl v Jablonci před dvěma lety, kdy na něj magistrát vyčlenil jeden milion korun. Na radnici pak lidé zaslali 26 návrhů za 1,8 milionu korun. Ke hlasování postoupilo 23 projektů, z nichž měli Jablonečané vybrat ty, které je nejvíce zaujaly. Nakonec se město rozhodlo hlasování vypustit a projekty realizovat postupně. Mezi ty uskutečněné patří například lavičky v centru města, oprava cest pro pěší ve Vrchlického sadech či obnova parčíku před kulturním domem v Kokoníně.

Do budoucna má vedení města v úmyslu agendu participativního rozpočtu a odpovědnost za výběr konkrétních návrhů přenést na osadní výbory, které už fungují ve všech částech města. „Domníváme se, že může do budoucna nastat i situace, že se na konkrétním návrhu potkají dvě sousední lokality a o realizaci se budou ucházet dva osadní výbory společně,“ podotkl Roubíček.

Zkušenosti s participativním rozpočtem mají v České Lípě, Turnově, Semilech i sousedním Liberci. „Smyslem celého projektu participativního rozpočtu s názvem Tvoříme Liberec je zapojit občany více do rozhodování o využití části městského rozpočtu,“ řekl primátor Jaroslav Zámečník. Do hlasování, které loni proběhlo poprvé, se zapojilo celkem 3 422 Liberečanů. Nejvíce z nich podpořilo vytvoření volnočasového a sportovního zázemí na Lesním koupališti. 

Participativní rozpočet
- Umožňuje, aby se lidé zapojili do rozhodování o rozvoji své obce.
- Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Nápady předkládají radnici k posouzení z hlediska realizovatelnosti.
- Vyvrcholením je hlasování o tom, které návrhy obyvatel má obec provést.