Zájem o očkování klesá a s tím souvisí i potřeba parkovacích míst pro klienty centra. Parkování na ploše s helipadem v ulici 28. října jsou opět přístupná veřejnosti bez omezení.

Se začátkem září se očkovací centrum přesunulo do jablonecké nemocnice. Vzhledem k jejím malým parkovacím kapacitám byla pro klienty očkovacího centra rezervovaná parkovací místa na helipadu v ulici 28. října. To již neplatí.