Automaticky je nastaven způsob pro platbu v hotovosti. Pokud potřebuje návštěvník platit bezhotovostně, je třeba po načtení parkovacího lístku zmáčknout na displeji tlačítko „kartou“. Parkování do třiceti minut je bezplatné, poté uhradí návštěvník deset korun za každou započatou hodinu. Osoby ZTP mají možnost anulace parkovacího lístku po prokázání průkazem na Informacích nemocnice. K uzavření areálu závorami přistoupila nemocnice z důvodu potřeby regulace parkování a zajištění volných parkovacích míst. Návštěvníci mají k dispozici dvě parkoviště nedaleko hlavního vchodu.