Hlasováním mezi obyvateli se rozhodlo o projektech, které se letos díky participativní části rozpočtu dočkají realizace. Nejvíce hlasů pro realizaci v následujícím roce získal projekt rozšíření kapacity skautské klubovny zaizolování a odvodnění čp. 404, na místě druhém se umístila rekonstrukce spodní části schodiště u kostela sv. Petra a Pavla v Semilech.