Dopravní soutěž pro své mladší kolegy připravili v minulém týdnu žáci páté třídy Základní školy v Rychnově u Jablonce. Ti se zaměřili na dopravní a zdravotní výchovu. Právě ty jsou pro malé děti největším problémem.

Dopravní den pro mladší spolužáky začali páťáci připravovat na každoročním třídenním semináři, který absolvovali ve škole na začátku roku.

„Výsledkem jejich intenzivní přípravy byla soutěž, která se uskutečnila jak na hřišti u základní školy, tak přímo v budově školy. Byla určena všem žákům první až čtvrté třídy,“ konstatovala mluvčí jablonecké policie Ludmila Knopová.

Děti na pěti stanovištích sbíraly potřebné body. Prvním stanovištěm byla jízda zručnosti. Menší děti ji absolvovaly na koloběžkách, větší na jízdním kole. Na druhém stanovišti čekaly dopravní předpisy a tématem třetího byly přechody pro chodce. Na čtvrtém stanovišti byly dopravní značky a na pátém zdravověda.

I když hlavními aktéry dopravní soutěže byli právě páťáci, nezbytnou součástí akce byla pomoc zdravotníků Českého červeného kříže, kteří namaskovali figuranty a dohlíželi i nad správností odpovědí na zdravotní test. Také kontrolovali, zda děti správně ošetří namaskované figuranty.

Svou úlohu sehráli při akci také strážníci jablonecké Městské policie, kteří přivezli do školy potřebné koloběžky a osobně kontrolovali správnost jízdy zručnosti a dodržování pravidel silničního provozu.

Odměny pro děti pak přivezl pracovník Besipu Miroslav Klásek.

„Odměny by dětem měly připomínat, že učit se, je potřebné a nutné,“ poznamenala policejní mluvčí.

K nápadu uspořádat dopravní akci pro své mladší kolegy přivedly jejich učitelky.

„Policie České republiky velmi vítá podobné snahy jak žáků, tak pedagogů, protože přispívají k prevenci úrazů a problémů, které pak následně policisté řeší,“ podotkla za jabloneckou policii Ludmila Knopová.