„Je jisté, že jeho rekonstrukční záměry musí být koordinovány s celým projektem,“ poznamenala. Vnitroblok hotelu sousedí totiž s územím, na kterém by senátorka ráda viděla nejen justiční palác. „Do konce roku budou nejspíš známy výsledky výběrové urbanisticko-investorské soutěže, která je připravovaná ve spolupráci s Českou komorou architektů,“ dodala.
Z hlediska řešeného území se v záměru jedná o budovu soudu a budovu bývalého Telecomu až po parkoviště pod bývalou „Jabloní“, budovu zvláštní školy, prostor před „Jabloní“ a hotel Praha.
Jaromír Schubert se bezprostředně po dražbě netajil záměrem, že by se z hotelu měl stát reprezentativní objekt. „Obchůdky, služby a bezbariérová pasáž, která by mohla vyústit mým dalším objektem na Mírové náměstí,“ uvedl podnikatel.
„V případě justičního paláce, kde investorem by měl být stát, sem spadá budova soudu a budova bývalého Telecomu. Na ostatním území by měly investovat soukromé subjekty,“ uvedla Paukrtová. Podle ní je v současné době o záměr ze strany investorů velký zájem. „Vím nejméně o třech, čtyřech,“ řekla konkrétně. Jak dodala, zejména developerské firmy pochopily současný trend, kterým je soustředění se z okrajů měst spíše do jejich center.
Velmi zásadní bude podle ní vyřešit souběžně rovněž dopravní obslužnost – zásobování a parkování: „Aby v centru města nedocházelo k dopravnímu kolapsu.“ Předpokládá, že v příštím roce už by mohlo dojít k první fázi rekonstrukce, jako je získání stavebního povolení a další náležitosti.
Jaromír Schubert je s určením časového horizontu rekonstrukce hotelu Praha daleko opatrnější. „První slovo musejí mít statici,“ poznamenal. Teprve pak je možné podle něj začít s pracemi na projektu. „Do té doby budou v nájmu trhovci,“ dodal.