Po dokončení začne stěhování oddělení ARO a JIP. Kromě toho tu vzniknou inspekční pokoje primářů, zasedací místnost, přesune se sem administrativa a vedení nemocnice. Provoz v novém pavilonu by měl začít v druhé polovině března.

Oddělení intenzivní péče bude mít v nové budově 18 lůžek, což je nárůst o více než sto procent. „Osm lůžek intenzivní péče už nestačí. Téměř denně musíme odkládat kvůli nedostatku lůžek plánované operace, někdy i posílat pacienty domů. Často musíme dříve překládat pacienty z intenzivních lůžek na normální pokoje, což je velkou zátěží pro ošetřující personál,“ popsal ředitel nemocnice Vít Němeček.

Stavba bude stát skoro 151 milionů korun, vše hradí ze svého rozpočtu město Jablonec. V přízemí budovy jsou už připravené a napojené technologie. „Nyní se dokončují venkovní práce, jako je oplocení, příjezdové cesty a chodníčky nebo vjezd z ulice Hřbitovní, který bude sloužit pro obsluhu, nikoli pro sanity či pacienty. Sanity budou k pavilonu přijíždět vjezdem od mateřské školy,“ popsal vedoucí oddělení investiční výstavby jabloneckého magistrátu Pavel Sluka.

Pracuje se také uvnitř nového pavilonu. Pokládají se podlahové krytiny, instaluje osvětlení. „Pohybuje se zde velké množství řemeslníků: instalatéři, podlaháři, elektrikáři, zedníci. Všichni postupují od horního patra směrem dolů,“ doplnil Sluka.

Letitý problém

Nedostatek míst pro pacienty se zvýšeným lékařským dohledem trápí Nemocnici Jablonec mnoho let. Proto se o možnosti rozšíření lůžkové části ARO a JIP přemýšlelo už v minulosti.

Nemocnice zvažovala tři možnosti řešení nedostatečné kapacity – rekonstruovat patro administrativy pro potřeby JIP, přistavět další patro na budovu nebo postavit nový pavilon intenzivní péče. Rekonstrukce nebo přístavba by ale byla za provozu nerealizovatelná, vzniklá plocha by navíc nebyla dostačující a neodpovídala by hygienickým standardům. „Nechali jsme si proto zpracovat několik variant nového pavilonu. Zvítězila ta, která navazuje na chirurgický pavilon směrem k Hřbitovní ulici,“ vzpomněl Vít Němeček.

Do konce ledna by se měl vybudovat, instalovat i prozkoušet nový záložní zdroj, který obslouží v případě výpadku elektrického proudu celou nemocnici. „Ten vyjde na zhruba deset milionů korun,“ doplnil náměstek primátora pro rozvoj města Petr Roubíček.

Více než 150 milionů bude stát jen samotná stavba. Přístrojové vybavení a další techniku za zhruba 30 milionů je nemocnice připravena uhradit ze svého rozpočtu a pomocí evropských strukturálních fondů. Co se týká mobiliáře a IT vybavení, na tyto výdaje má už nemocnice vytvořenou rezervu ve výši 15 milionů korun.

V roce 2017 v nemocnici proběhla rekonstrukce ortopedického oddělení. Nemocnice byla úspěšná i v získávání dotací. „Na přístrojové vybavení oddělení následné péče se podařilo dosáhnout v dotačním programu na 150 milionů,“ uvedl ředitel Němeček.