Společně s rodinou a pečovatelskou službou našli řešení přestěhovali ji z nevyhovujícího bytu ve čtvrtém patře do bytu s bezbariérovým přístupem. Pečovatelky jí chodí pomáhat několikrát denně, střídají se ještě s domácí zdravotní péčí.

Zkušenost téměř devadesátileté Marie by mohla být příkladem nejen pro seniory, ale i zdravotně znevýhodněné či chronicky nemocné, kteří odmítají pobyt v domovech s pečovatelskou službou nebo v domě pro seniory a chtějí žít doma. Nyní mohou zahodit obavy, že by pobyt sami doma nezvládli. Pečovatelky už nevozí jen oběd nebo nedocházejí kvůli úklidu, ale klienta navštíví i několikrát denně a poskytnou skutečnou a kvalitní péči o člověka.

Pečovatelské služby totiž procházejí transformací, ve které pomáhá Institut sociální práce (ISP) v rámci svých projektů. „Jde o to, aby pečovatelky pouze nerozvážely obědy nebo neuklízely, ale aby se jim uvolnily ruce a mohly se začít věnovat skutečné péči, jako je například pomoc s hygienou, přesun z vozíku na lůžko, doprovod, nebo podání jídla,“ informovala Eva Kroupová z ISP. Podle ní pak i klienti získají pocit, že umístění v domovech, které jsou zpravidla zcela naplněné, zatím nepotřebují. S podporou pečovatelské služby mohou zůstat doma.

Přestože jsou klienti v domovech vesměs spokojení, chválí milý personál a nemohou si na nic stěžovat, shodují se v tom, že domácí prostředí nic nenahradí. I proto se poskytovatelé sociálních služeb zapojili do projektu. V Libereckém kraji prošlo proměnou celkem šestnáct zařízení. Pracovní doba pečovatelek už také není dána striktně „od-do“, ale řídí se například nasmlouvanými klienty.

VĚTŠÍ FLEXIBILITA

Proměnou prošlo Středisko sociální péče města Frýdlant. To se v současné době stará o 76 klientů. „Původně jsme měli pevnou pracovní dobu od 6 do 15 hodin. Nyní fungujeme až do 20. hodiny tak, že pečovatelky už nečekají na klienty, ale mají pružnou pracovní dobu. Jsou v pohotovosti a docházejí ke klientovi na nasmlouvaný úkon v daný čas, což je efektivnější,“ přiblížila vedoucí frýdlantského střediska Věra Jurkovičová.

Podle předsedy ISP Jakuba Čtvrtníka sociální služby často využívali i senioři, kteří zdravotní péči nepotřebovali. Tomu je konec. „Zajišťování obědů jsme přenechali běžně dostupným službám, jako jsou restaurace či jídelny a omezili provádění úklidů tam, kde je může zastoupit úklidová firma za obdobných finančních podmínek,“ popsal Čtvrtník. Počet uživatelů, kteří od pečovatelské služby odebírali pouze obědy, klesl po roce a půl z pěti tisíc na polovinu.

Komerční služby odstranili také například v Domě penzionu pro důchodce ve Smržovce. „Zaměřili jsme se hlavně na péči o člověka a rozšířili jsme pracovní dobu. Pracujeme každý den, o víkendech i ve svátek, a služby zajišťujeme do 19 hodin,“ poznamenala za Dům penzion pro důchodce Olga Kahánková.