Věřící mají možnost po schodech vystoupat. V tomto prostoru byla zatím restaurována pouze malba dvou oblouků s iluzivním mramorováním. Samotné Svaté schody jsou však ve špatném stavu a vyžadují nákladnou rekonstrukci naceněnou na více jak jeden milion korun.

Přispět na restaurování může každý, kdo chce podpořit obnovu a rozvoj Kittelovska. Pro tyto účely byl zřízen transparentní účet 266393841/0600, kam je možné poslat libovolnou částku.

Obnova kostela svatého Josefa v Krásné pokračuje i díky penězům z Libereckého kraje. Ten přispěje prostřednictvím individuální dotace půl milionem korun na restaurování svatých schodů v kapli, která se v tomto kostele nalézá. Do obnovy se může zapojit také veřejnost, a to prostřednictvím transparentního účtu Římskokatolické farnosti Krásná.

„Jedná se o významnou památku našeho kraje, jejíž obnovu dlouhodobě podporujeme z dotačního programu. Individuální dotace na restaurování unikátní kaple se svatými schody posune rekonstrukci výrazně dopředu,“¨uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Městská policie. Ilustrační snímek.
Jablonec nad Nisou: Opilý muž volal o pomoc. Strážníci ho našli

Svaté schody, které se dočkají opravy, jsou kopií původních mramorových schodů o 28 stupních, po kterých podle legend kráčel v Jeruzalémě Ježíš Kristus k Pilátu Pontskému. „Na Štědrý den jsem vozil pana faráře Juchu po všech jeho kostelích. Včetně kostela sv. Josefa na Krásné, který nechal postavit doktor Kittel, a kde nechal v roce 1762 zbudovat Svaté schody. Schody jsou dnes bohužel ve špatném stavu. Jsou v nich ostatky svatých a takových schodů máme v ČR pouze několik! A tam v kostele, o svátku Vánočním, jsem panu faráři slíbil, že potřebný milion korun na opravu schodů seženu. A když neseženu, že ho zaplatím ze svého,“ uvedl jednatel společnosti Kitl s.r.o. Honza Vokurka.

Liberecký kraj zaplatí polovinu částky obnovy, tedy půl milionu korun. Společnost Kitl s.r.o již poslala na transparentní účet 100 tisíc korun, účast přislíbila také obec Pěnčín. Zbývající peníze budou tvořeny z darů veřejnosti, která může zasílat příspěvek též na transparentní účet diecéze.

Ve spolupráci s domem dětí a mládeže Vikýř již tradičně pořádal jablonecký minipivovar Volt akci Čarodějnice ve Voltu.
Dětské soutěže a pivo. Jablonec slavil Čarodějnice ve Voltu

Otcem myšlenky obnovy kostela je Kittelovo muzeum pod vedením Richarda Hübela a faráře Jana Juchy MS. „Velice si cením úsilí Libereckého kraje i ostatních subjektů o obnovu našeho kostela. Kaple se svatými schody si důstojnou renovaci opravdu zaslouží,“ řekl farář.

V plánu je rovněž rekonstrukce malířské výzdoby kaple včetně iluzivního oltáře. Odborníci provedou iluzivní mramorování soklové části kaple a oblasti schodiště, opraví dřevěné prvky na schodišti a dojde také na obnovu omítky a vymalování niky. mezi oblouky. Tyto práce naváží na odborné zásahy z let 2015 až 2020, během nichž byly restaurovány stěny a strop lodi a presbytáře.

Soutěžící z Česka, Polska a Německa čelili náročným disciplínám i proměnlivému počasí.
Přebory psovodů v Libereckém kraji: Vitvar a Apollo zářili v obratnosti

Kostel svatého Josefa v Krásné je jednolodní zděnou stavbou s půlkruhovým presbytářem a bočními kaplemi. Vystaven byl v letech 1756 až 1760. Půdorys kostela je neobvyklý, má tvar kříže. V kostele se nachází cenný hlavní oltář svatého Josefa a dva postranní oltáře. Nástěnné malby pocházejí z konce 19. a začátku 20. století, vitráže a varhany jsou z téhož období. Kostel je součástí barokního areálu.

Od roku 2013 investoval Liberecký kraj do prací na kostele prostřednictvím dotačního programu 7.2 na záchranu a obnovu památek 1.315.000 korun. Začalo to stem tisíc korun na restaurování vitrážových oken. V roce 2014 putovalo dalších sto tisíc na dešťovou kanalizaci a odvodnění a za rok ještě sto tisíc na vymalování presbytáře. Roku 2016 poskytl kraj 290 tisíc na restaurování nástěnných obrazů a v roce 2018 125 tisíc korun na restaurování stropu hlavní lodi kostela. Rok 2019 byl ve znamení třísettisícové investice na vymalování stěn a tatáž částka zamířila v roce na obnovu západní kaple.

Ve čtvrtek 25. dubna připravil jablonecký Dům dětí a mládeže Vikýř akci k mezinárodnímu Dnu Země.
Jablonec nad Nisou oslavil Den Země. Tyršovy sady v centru města ožívají

„Liberecký kraj obnovy významných památek dlouhodobě a systematicky podporuje. Jsem rád, že v poslední době se stále častěji na renovacích a rekonstrukcích podílí i osvícení soukromí investoři, kteří postupují při restaurátorských pracích kupředu v úzké spolupráci s památkáři,“ řekl hejtman Martin Půta.

V České republice se nachází deset míst se svatými schody, z toho dvě na území Libereckého kraje. Kromě kostela svatého Josefa v Krásné je to bývalý augustiniánský klášter v České Lípě, nyní jedna z budov Vlastivědného muzea a galerie.

Mohlo by vás zajímat: Čarodějnice v Turnově pálili dobrovolní hasiči, děti si užily skákací hrad 

Zdroj: Beranová Adéla