Cílem kraje je umožnit obcím vybudovat chodníky a zvýšit tak bezpečnost chodců na svém území. „Kraj sice za tyto pozemky peníze nedostane, obce však mohou ušetřené finanční prostředky za nákup pozemků investovat do svého dalšího rozvoje. A když se rozvíjí jednotlivé obce, rozvíjí se celý kraj,“ zdůrazňuje náměstkyně hejtmana pro ekonomiku Jitka Volfová.