Pracovní skupiny mají 11 až 13 členů a v jejich čele stojí komunikátor. Čtveřici tvoří: Udržitelná mobilita (komunikátor Martin Čulík, 11 členů), Sociální soudržnost (Zora Machartová, 13), Zaměstnanost (Marek Řeháček, 13) a Vzdělávání (Robert Gamba, 13).

„Úkolem těchto týmů je příprava společné strategie v oblastech, podle nichž jsou nazvané. Musí zrevidovat pracovní verze ze srpna loňského roku a stanovit specifické cíle a opatření. V závěru svého působení vyberou nejvhodnější projekty k žádosti o dotace z operačních programů," vysvětluje místopředseda řídícího výboru, jablonecký náměstek pro rozvoj města Lukáš Pleticha. Schůzky v průběhu letních měsíců jsou nutné proto, aby byl integrovaný plán v září připravený pro hodnocení vlivu na životní prostředí, které je časově velmi náročné. Výzvu na předkládání dopracovaných Dokumentů IPRÚ včetně SEA by mělo ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásit začátkem srpna 2015 a měla by být průběžná.

Odborníci do pracovních skupin se vybírali ze zájemců, kteří se hlásili na květnové výzvy měst, nebo které města přímo oslovila. „Pracovat budou bez nároků na finanční odměnu a jejich úkol nebude lehký, jelikož budou spolurozhodovat o tom, co je v období 2014-2020 důležité pro rozvoj území Liberec Jablonec nad Nisou a kvalitu života v něm, a tedy na co společně požádáme o dotaci z operačních programů," dodává Pleticha s tím, že odborné skupiny budou vybírat takové projekty, které by mohly být financovatelné z Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu Zaměstnanost a Operačního programu Doprava.

Smlouvu o spolupráci na IPRÚ Liberec Jablonec nad Nisou podepsali primátoři obou měst, Tibor Batthyány a Petr Beitl, v první polovině května 2015. a, podepsali. Projekty zahrnuté do IPRÚ mohou dosáhnout na evropské dotace Programového období EU 2014 2020, realizované musí být nejpozději do roku 2023.