Pětice středoškolských studentů se na den stala součástí české centrály MetLife pojišťovny. V rámci projektu Stínování manažerů zblízka poznali mimo jiné pracovní náplň představitelů top managementu společnosti či jednání s digitální agenturou o výsledcích internetové kampaně.

Účastníky bylo pět nadaných mladých lidí, kteří v lednu v Národní technické knihovně v Praze vyhráli se svým projektem soutěž JA Innovation Camp. Obě akce (Innovation Camp a Stínování manažerů) pořádá ve spolupráci s pojišťovnou MetLife nezisková vzdělávací organizace JA Czech, založená Tomášem Baťou.

Projekt Stínování manažerů je ukázkovým příkladem úspěšného propojení pedagogické a akademické teorie s podnikatelskou praxí. „Student se během stáže stane „stínem" manažera v renomované firmě, pozná manažerskou praxi a získá praktické zkušenosti, které pak může porovnat s teoretickými znalostmi nabytými ve škole," vysvětluje Josef Müller, výkonný ředitel JA Czech.

Obohaceni se ale cítí i samotní stínování manažeři. „Jsou konfrontováni s myšlením a postoji mladé generace. Získají jejich pohled na věc, který je často inspirující," pochvaluje si partnerství s českou kanceláří mezinárodní vzdělávací organizací Junior Achievement Iva Musilová, manažerka marketingu MetLife pojišťovny.

Ráno si každý student vylosoval manažera, se kterým strávil dopoledne a poznal detailněji jeho pracovní náplň. Po obědě je čekala hromadná porada manažerů MetLife pojišťovny a po ní schůzka manažerky marketingu s digitální agenturou, kde se analyzovaly výsledky právě probíhající internetové kampaně zaměřené na akci dvacetiprocentní sleva na produkty pojišťovny.

Studentům se věnoval i generální ředitel MetLife pojišťovny Daniel Martínek, který odpovídal na otázky související s vedením společnosti. Zároveň při setkání zjistil, jak mladá generace vnímá image MetLife a jak na ně zapůsobili stínovaní manažeři.

Studenti se shodli na tom, že akce jako byl JA Innovation Camp nebo Stínování manažerů mají smysl. „Byla to pro mě obrovská zkušenost, hlavně možnost pracovat s cizími lidmi myslím přinesla svěžejší myšlenky, než kdybychom pracovali ve třídě, kde se všichni dobře známe. Také jsem poznal nové lidi z různých koutů republiky, se kterými jsem se propojil na sociálních sítích, a píšeme si," popisuje Huy Ho Ba z Obchodní akademie v Plzni.