„Nestaráte se o dění ve městě v předstihu, pak se nedivte, když do vaší ulice najedou stavební stroje.“ Jednoduchá rada, kterou by se lidé měli řídit. Jde-li o Územní plán, platí to dvojnásob. V momentě schvalování zastupiteli je už téměř pozdě.

Lidé z lokality Tichá se ale nevzdávají. Připravili i vizualizaci možného výsledku, pokud by se majitel pozemku rozhodl podle nového územního plánu například pro řadovou výstavbu. „Když jsme zde před několika lety začali stavět, musel mít náš dům pouze přízemí a podkroví. Jsou tu takové všechny vilky,“ svěřil se jeden z usedlíků.

Přípravné utkání FK Teplice – Dukla Praha hrané v Teplicích na umělé trávě na Angeru.
Kauza Pelta: Policie vyšetřuje dotaci Junioru v Teplicích

S navrženým plánem se nechtějí lidé z rodinných dvoupodlažních domků smířit. Bojují s úředníky a politiky už velmi dlouho, celou dobu, co se nový Územní plán Jablonce připravuje. Veřejně se tento dokument projednával několikrát.

„Podali jsme námitku proti návrhu územního plánu,“ potvrdili manželé Vladislava a Raymund Pelíškovi. Jsou totiž jediní, kdo bezprostředně s inkriminovaným pozemkem sousedí. Ostatní sepsali petici, založili spolek. Náměstek primátora Lukáš Pleticha jejich námitky na jednání výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města bagatelizoval. V lednu na adresu petice prohlásil, že jde je o jakýsi sousedský spor.

„Jde o dvě stě lidí, kteří jsou z lokality, nedalekého sídliště a rodiče děti z mateřské školky Pohoda,“ vyjmenoval advokát Robert Musil, který spolek Tichá – Jablonec zastupuje. Předmětný hektar pozemku je dosud zelená louka. Pokud k ní jedete, pak mezi domky a kolem školky. Jiná cesta k němu není.

Město se domnívá, že lidem z této lokality už dost vyšlo vstříc tím, když zmenšilo území, na kterém výstavbu domů o jedno patro vyšší chce povolit. První jejich námitky a připomínky se totiž datují už z října roku 2015. Tehdy uznali jejich argumenty.

MŮŽE DOJÍT TAKÉ NA SOUDNÍ SPOR

„Požadavek na snížení podlažnosti v daném území je zcela legitimní, neboť se jedná o poslední pruh zástavby před přechodem městské zástavby do zeleného pásma,“ zdůvodňuje požadavky zdejších lidí advokát Musil s tím, že jsou připraveni jít do sporu i po odsouhlasení územního plánu zastupiteli. S tímto úmyslem se nikdy netajili.

Územní plán, určitý druh územně plánovací dokumentace, si klade za cíl nalézt takové předpoklady, které by umožnily další výstavbu a trvale udržitelný rozvoj spočívající v nalezení vyváženého stavu mezi zájmy životního prostředí, hospodářství a pro společenství lidí obývající dané území. Územní plán by se měl snažit naplnit potřeby současné generace tak, aby umožnil existenci a přežití i generací příštích. Územní plán příslušné obce odsouhlasují její zastupitelé. Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou bude ve čtvrtek 18. května 2017 schvalovat nový územní plán. Ten podle podmínek dotace musí nabýt účinnosti v červnu 2017. O dokumentu se bude jednat od 16 hodin, aby se mohla zúčastnit také veřejnost.

Politici to berou jako výhrůžku, s níž se dokáží vyrovnat. „Osobně se domnívám, že máme vše důkladně zdokladováno a i případný soud dovedeme ustát. Při nejhorším se může stát to, že budeme mít v územním plánu dočasně „bílé místo“,“ uvedl náměstek Pleticha na dubnovém jednání výboru pro územní plánování.

Jablonecký bazén - ilustrační snímek
Slevy jak v hobbymarketu: Aktivní sportující sbírají kupony

Silný fascikl plánků, nákresů, legend a zdůvodnění už dostali zastupitelé k prostudování. Je jen na nich, jak ve čtvrtek odpoledne rozhodnou. „Jednání je stanoveno na šestnáct hodin, aby mohla přijít veřejnost,“ upozornila mluvčí radnice Markéta Hozová.
Jablonec získal na zpracování nového územního plánu dotaci z Evropského fondu a od Ministerstva pro místní rozvoj. Musí ovšem splnit termín, tedy odsouhlasit dokument v květnu, aby do měsíce nabyl účinnosti.

MAJITEL POZEMKŮ VÍCE MÉNĚ VYČKÁVÁ

Lidem ze spolku Tichá – Jablonec odpověděl na svých webových stránkách už na podzim loňského roku. „Většina našich pozemků byla znehodnocena tím, že na nich bylo před rokem 1990 bez našeho souhlasu postaveno vedení vysokého napětí a plynové potrubí, takže na pozemcích vzniklo věcné břemeno a v ochranných pásmech se stavět nesmí, takže pro stavbu domků je velmi malý prostor,“ vysvětluje Karel Voght.

Pozemky si rodina někdejších hospodářů ze Mšena chce ponechat pro stavbu několika málo domků dětí a vnoučat. „Početné řadě zájemců o tyto pozemky jsme je prodat odmítli. Jsme rádi, že jsme sehnali farmáře, který je dvakrát ročně poseká,“ píše Voght.