Rozhodl se reagovat a zaslal ředitelství společnosti otevřený dopis se stanoviskem ke změnám, které by se dotkly hlavně velkých odběratelů. Nový způsob ohlašování jim radil, aby se o vypínání elektřiny informovali sami, z vlastní iniciativy. Podnikatelské subjekty se proti těmto změnám ohradily u městského úřadu, který se rozhodl neprodleně reagovat. „Stejně jako podnikatelské subjekty, považuje i úřad toto rozhodnutí za absolutně nepostačující, zvláště ve světě, který je doslova prošpikován technologiemi 21. století,“ upřesnil Pieter.
Naznačil, že výpadky ve výrobě by mohly mít negativní vliv na prosperitu podniků i rozpočtu ČR. „Nepředpokládaná přerušení dodávek elektřiny mohou poškodit firmu, která nebude v tu chvíli mít uplatnění pro zaměstnance. Nemluvě o nedodělaných výrobcích, které se okamžikem mohou stát neprodejnými zmetky,“ uvedl Pieter.
Jiří Kudrnáč, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Distribuce, oznámil na základě podnětu starosty Desné připravovanou změnu. Do konce roku 2008 chce společnost uvést do provozu jednotný technický informační systém (TIS). Po registraci zákazníka mu budou zasílány informace o přerušení dodávek formou e–mailu nebo sms zprávy. „Jsem spokojen, společnost respektuje náš názor,“ konstatoval Pieter.
Generální ředitel v dopise Městskému úřadu v Desné konstatoval, že změna oznámení souvisí se začleněním společnosti Severočeská energetika do ČEZ Distribuce. Již dnes se zákazníci, využívající služeb virtuální obchodní kanceláře, mohou o odstávkách informovat. Při sjednocení se musely integrovat služby spojené s oznamováním v jednotlivých regionech. „Tyto služby však v regionech byly rozdílné, a proto nebylo možné je okamžitě nasadit na celém území,“ uvedl Kučera.
„Jsem rád, že snad dostali rozum, ale myslím, že celá integrace může proběhnout v kratším čase. A obávám se, aby sjednocování, které by dle mého zvládlo pár webmasterů, nebyla nakonec zakázka za miliony,“ dodal Pieter.